Spikning: Per Cajander, medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi

21 april 2023 14:00 Medicinska biblioteket, X-huset, Campus USÖ

Per Cajander spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Avhandlingens titel: Risk of pulmonary aspiration during anesthesia and sedation

Tid och plats för disputation: 2023-05-12, 09.00, hörsal X1, Campus USÖ