Spikning: Susanna Sagerfors, medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi

29 oktober 2021 11:30 Medicinska biblioteket, X-huset, Campus USÖ

Susanna Sagerfors spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Avhandlingens titel: "Infectious keratitis - causative microorganisms and how to detect them"

Tid och plats för disputation: 26 november kl. 09.00 i hörsal C1, Campus USÖ