Seminarium: Hur lär våra studenter i den verksamhetsförlagda utbildningen?

17 juni 2021 14:30 – 16:00 Zoom

Hur lär våra studenter i den verksamhetsförlagda utbildningen? Vad kännetecknar en god lärandemiljö i dessa delar av professionsutbildningarna? Hur kan vi förbereda, stötta eller optimera lärandet för studenter då de gör sin VFU?

Under året arrangerar gruppen för medicinsk pedagogik seminarier där vi diskuterar synsätt på lärande och strategiska pedagogiska frågor. Varje seminarium bygger på läsning av en gemensam text som vi diskuterar tillsammans. Målet är en ökad medvetenhet och kompetens i pedagogiska frågor.

Denna gång läser vi och diskuterar ett kapitel som lyfter sociala dimensioner i lärandet. Detta aktualiseras under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som är en kontext där våra studenter integrerar sina teoretiska kunskaper i praktiken samt utvecklar sin professionella kompetens.  

Läs kapitel 10 Social cognitive theory: thinking and learning in social settings av Dario Torre and Steven J. Durning i boken Cleland, Durning. Researching medical education. Wiley Blackwell, 2015. Boken som helhet rekommenderas. Den finns som e-bok på biblioteket för ORU-anknutna, sök fram boken via Primo. Har du inte tillgång till e-boken, ange det vid anmälan så löser vi det på annat sätt.

Inför seminariet: Fundera på en fråga som du vill diskutera under seminariet.

Anmälan: This is an email address.

Välkommen önskar gruppen för medicinsk pedagogik!

Samuel Edelbring       
Marie Lidskog                                                                                                                  
Maria Jaensson                                                                                   
Desiree Wiegleb Edström                                                                                       
Annika Östman Wernerson, gästprofessor