Introducerande webbutbildning

Webbutbildningen utgör den första delen av av Region Örebro Läns och Örebro Universitets gemensamma interprofessionella och modulbaserade utbildningspaket för kliniska handledare.

Skall du delta i en handledarutbildning? Vi vill gärna att du ser filmerna inför grundkursen och därefter genomför det obligatoriska quiz som finns på Blackboard.

Webbutbildningen är öppen och kan även ses fristående för dig som är handledare eller av andra skäl vill lära dig mer om handledning i vården.

I länksamlingen finns referenser till fakta som tas upp på filmerna och mycket mer.

Introduktion

Bedömning

Formell roll

Handledarens formella roll vid handledning av läkarnas ST och BT (Specialiseringstjänstgöring & Bastjänstgöring)

Film publiceras senare

Vilka regler finns och vilken målbeskrivning finns under BT och ST-utbildning?  Vilken roll har jag som handledare? Vilken roll har studierektor respektive verksamhetschef?


Det sker också en genomgång av regelverket och ST-systemet på startseminarium, se länkar nedan för mer information:

Utbildningstjänster 

För ST-handledare


Pedagogisk roll

Handledarens pedagogiska roll

Film publiceras senare


Länkar och referenser 

Allmän information från respektive utbildning 

(Formalia, bedömningsinstrument mm)

Örebro universitet 

Hälsovetenskaper - arbetsterapeuter, audionom, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterske-, sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen

VFU - Verksamhetsförlagd utbildning

Medicinska vetenskaper - läkarprogrammet

VFU – verksamhetsförlagd utbildning på läkarutbildningen

Region Örebro län 

AT - Allmäntjänstgöring

BT - Bastjänstgöring

ST - Specialiseringstjänstgöring

Artiklar om bedömning

Lörwald, A. C., Lahner, F. M., Nouns, Z. M., Berendonk, C., Norcini, J., Greif, R., & Huwendiek, S. (2018). The educational impact of Mini-Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX) and Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) and its association with implementation: A systematic review and meta-analysis. PLoS ONE, 13(6), 1–11. 

Kogan, J. R., Hatala, R., Hauer, K. E., & Holmboe, E. (2017). Guidelines: The do’s, don’ts and don’t knows of direct observation of clinical skills in medical education. Perspectives on Medical Education, 6(5), 286–305.

Weller, J. M., Castanelli, D. J., Chen, Y., & Jolly, B. (2017). Making robust assessments of specialist trainees’ workplace performance. British Journal of Anaesthesia, 118(2), 207–214.

Norcini, J., & Burch, V. (2007). Workplace-based assessment as an educational tool: AMEE Guide No. 31. Medical Teacher, 29(9–10), 855–871.

Ulfvarson, J., & Oxelmark, L. (2012). Developing an assessment tool for intended learning outcomes in clinical practice for nursing students. Nurse Education Today, 32(6), 703-708.

Ulfvarson, J., Oxelmark, L., & Jirwe, M. (2018). Assessment in clinical education: A comparison between a generic instrument and a course-specific criterion-based instrument. Nordic Journal of Nursing Research, 38(4), 220-226. 

Björn Rosengren et al, EPA – en modell för att träna och bedöma dagligt läkarjobb, Läkartidningen. 2019;116:FMST

Modi Al-Moteri, Entrustable professional activities in nursing: A concept analysis, International Journal of Nursing Sciences, Volume 7, Issue 3, 2020, Pages 277-284, 

FORMELL ROLL - handledning av studenter

Universitets och högskolerådet - Lagar och regler som styr den högre utbildningen

Örebro Universitet - Diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier samt kränkande särbehandling

Diskrimineringsombudsmannen - Diskriminering inom utbildningsområdet

FORMELL ROLL - handledning av BT, ST

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringsstjänstgöring - HSLF-FS 2021:8

Målbeskrivningar för BT & ST (ver 2021)