Seminarium: Hur upplever våra studenter den verksamhetsförlagda utbildningen?

26 oktober 2021 14:30 – 16:00 Zoom

Om lärande och utmaningar under VFU.

I seminariet deltar Annika Östman Wernerson, gästprofessor i medicinsk pedagogik vid Örebro universitet, och Maria Weurlander, docent och lektor i högskolepedagogik vid Stockholms universitet.

Föranmälan

Kollegialt samtal om lärande i samverkan mellan Utbildningscentrum, Region Örebro län och gruppen för medicinsk pedagogik, Örebro universitet.