Disputation, Katarina Lindstedt, medicinsk vetenskap

22 februari 2019 13:00 Hörsal C1, Campus USÖ

Katarina Lindstedt disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin vid institutionen för medicinska vetenskaper.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: "A life put on hold-inside and outside perspectives on illness, treatment and recovery in adolescents with restrictive eating disorders".

Opponent: Carolina Lunde, docent, universitetslektor, Göteborgs universitet.

Lägg till i din kalender