This page in English

Fakultetsnämnder och Lärarutbildningsnämnden

Vid Örebro universitet finns tre fakultetsnämnder. Fakultetsnämnderna utgör en del av universitetets centrala ledning. De har ett särskilt kvalitetsansvar, och har som uppgift att planera, stödja och följa upp den vetenskapliga och pedagogiska verksamheten. Utöver fakultetsnämnderna finns Lärarutbildningsnämnden (LUN), en samlad organisation för frågor som gäller lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning.

Fakultetsnämnderna leds av en ordförande, benämnd dekan, som utses av rektor. Ledamöterna i fakultetsnämnderna utses av lärare vid universitetet genom val. Studentrepresentanterna utses av studentkåren och har rätt att vara representerade med högst två ledamöter i varje fakultetsnämnd.

Lärarutbildningsnämnden får sitt uppdrag av rektor som också utser dess ledamöter. Nämnden leds av en ordförande. Studenterna har rätt att vara representerade med två ledamöter som utses av studentkåren.

Som stöd för sin verksamhet har fakultetsnämnderna lärarförslagskommittéer som bereder ärenden om anställning, befordran, docentur och särskilt meriterad lärare.

Kontakt

Chef för universitetskansliet
Bo Magnusson
Telefon: 019-30 35 25
E-post: This is an email address