Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det. Läs mer om cookies

Docentur

Docent är en akademisk titel som markerar att innehavaren har uppnått en vetenskaplig och pedagogisk kompetensnivå som klart överstiger vad som krävs för doktorsexamen. Den som vill bli antagen som oavlönad docent ska ansöka om detta till lärarförslagskommittén som bereder ärendet inför beslut i fakultetsnämnden. Lärarförslagskommittéerna ersätter tidigare docenturnämnder.

Lärarförslagskommittén bereder docentansökningarna inför beslut om antagande i fakultetsnämnden. Det innebär att kommittén först beslutar om en ansökan uppfyller kriterierna och ska skickas för bedömning av sakkunnig. När sakkunnigutlåtande inkommit, lämnar kommittén ett förslag till nämnden om att antingen anta den sökande som oavlönad docent eller att avslå ansökan.

Huvudområden/forskarutbildningsämnen per nämnd:

Lärarförslagskommittén för HS-nämnden

Lärarförslagskommittén för ENT-nämnden

Lärarförslagskommittén för MH-nämnden

Kontakt

Ansvarig handläggare för docentansökningar inom HS-nämndens område är Karin Gustafsson. Henne når du på This is an email address eller telefonnummer 019-30 30 55.

Ansvarig handläggare för docentansökningar inom ENT-nämndens område är Karin Nordström. Henne når du på This is an email address eller telefonnummer 019-30 37 72. 

Ansvarig handläggare för docentansökningar inom MH-nämndens område är Martin Maltén. Honom når du på This is an email address eller telefonnummer 019-30 32 15.

Sekreterare för Lärarförslagskommittén för HS  och MH är Josefin Israelsson. Henne når du på This is an email address eller telefon 019-30 35 17.

Sekreterare för Lärarförslagskommittén för ENT är Elisabeth Fleischer. Henne når du på This is an email address eller telefon 019-30 32 89.