Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det. Läs mer om cookies

Lärarförslagskommittéer

Fakultetsnämnderna ska bland annat bereda ärenden som rör rekrytering, anställning och befordran av undervisande och forskande personal. Nämnderna har vidare rätt att anta forskare som oavlönad docent. Till varje fakultetsnämnd hör en lärarförslagskommitté, vilken har i uppgift att bereda dessa ärenden. Lärarförslagskommittéerna ersätter tidigare anställningsutskott och docenturnämnd.

Riktlinjer och ansökningsblankett samt information om ledamöter för respektive lärarförslagskommitté hittar du under länkarna nedan.

Lärarförslagskommittén för MH – ansvarar för ansökningar och beredning av ärenden för Institutionen för hälsovetenskaper, Institutionen för medicinska vetenskaper samt Region Örebro Län.

Lärarförslagskommittén för HS– ansvarar för ansökningar och beredning av ärenden för Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Musikhögskolan och Restaurang- och hotellhögskolan

Lärarförslagskommittén för ENT– ansvarar för ansökningar och beredning av ärenden för Handelshögskolan och Institutionen för naturvetenskap och teknik.

Kontakt

Elisabeth Fleischer
sekreterare i lärarförslagskommittén för ENT 
Entréhuset, rum E3206
Telefon 019-30 32 89
E-post: This is an email address

Josefin Israelsson
sekreterare i lärarförslagskommittéerna för MH och HS
Entréhuset, rum E3208
Telefon 019-30 35 17
E-post: This is an email address