Program för universitetsveckan 7-11 oktober

Örebro universitet firar 20 år som universitet

Musik, föreläsningar, utställningar och öppna labb. Universitetsveckan bjöd på en vecka full av spännande forskning och fantastiska möten med våra studenter!

Föreläsningar | utställningar | vetenskapspub | campusvandring | öppet hus | jubileumsfestival

Som en del av universitetets 20-årsjubileum bjöds allmänheten in till en händelserik vecka på campus Örebro den 7-11 oktober. Här fanns något för alla som är nyfikna på vad vi gör på Örebro universitet. 

Programmet dag för dag

17.30-20.00 Föreläsning: "Religionernas roll som politisk kraft för eller emot demokrati", Konsertsalen, Musikhögskolan

09.00-20.00 Utställning: Wall of Fame, GIH Örebro 50 år Korridoren, Gymnastik- och idrottshuset.

12.15-12.45 Vidga vyerna, Artificial intelligence and robotics – from applications to basic research questions, Federico Pecora, lektor i datavetenskap, Biblioteket.

17.00-19.00 "Digitalisering i förskolan – ett krav med många möjligheter". Stefan Karlsson, pedagogisk utvecklare, Anna Hultgren, pedagogisk utvecklare, Ann Öhman Sandberg, projektledare Framtidens lärarutbildning. P245, Prismahuset.

09.00-20.00 Utställning: Wall of Fame, GIH Örebro 50 år Korridoren, Gymnastik- och idrottshuset.

09.15-12.00 Föreläsning: ”Budskap. Strategiska och språkliga val”, hörsal BIO, Forumhuset. 

09.15-12.00 ”Green screen” , sal F117, Forumhuset.

10.00-17.00 Testa din styrka och spänst! Är du så stark och spänstig som du tror? Kom till Enheten för idrott och få svaret! Sal G111, Gymnastik- och idrottshuset.

10.15-12.00 Föreläsning: "From public relations to branding and corporate communication" ges på engelska. Sal F147, Forumhuset.

12.15-12.45 Föreläsning: "Från träningsoverall till trenchcoat  – Tränarrollens förändring inom svensk herrelitfotboll mellan 1960- och 2010-talet." Ta del av berättelsen om hur tränaren blev en centralgestalt inom elitfotboll. Robert Svensson, doktor i idrottsvetenskap. Hörsal G, Gymnastik- och idrottshuset.

12.00-16.00 Utställning: Finns det mikroplaster i vårt kranvatten? Hur ser plastsoppan ut i våra världshav? Foajén, Bilbergska huset.

12.00-16.00 Öppet hus Mikroplaster: Finns det mikroplaster i vårt kranvatten? Hur ser plastsoppan ut i våra världshav? Analysera mikroplaster från Svartån eller ta med egen plast. B121, Bilbergska huset.

12.15-12.45 Vidga vyerna, Sexuella trakasserier på nätet, Maria Sjöholm, lektor i rättsvetenskap, Biblioteket.

12.45-18.00 Hörseltest hos audionomutbildningen: Är du nyfiken på att lära dig mer om olika hörseltester och rehabilitativa insatser för personer med en hörselnedsättning? Kom i så fall gärna till öppet hus i ”hörselkorridoren” i Prismahuset, delta i en hörselmätning och träffa några av våra studenter och lärare. Rum P142-P148, Prismahuset.

13.30-20.30 Jubileumsfestival – Musikhögskolans kulturfestival där det bjuds på konserter, föreställningar och föreläsningar. Musikhögskolan. Se separat program.

13.00-16.00 Öppet hus i "Krimlabbet", Experimentellt psykofysiologiskt laboratorium. Hitta till labbet med Mazemap.

13.00-18.00 Posterutställning: Ämnet pedagogik visar upp sitt kurs- och programutbud och exempel på forskning som bedrivs, Forumentrén, Forumhuset.

Posterutställning: Humaniora, kulturgeografi, medie- och kommunikationsvetenskap, statskunskap, sociologi och genusvetenskap, Forumentrén, Forumhuset.

13.15-15.00 Föreläsning: "Bedömning ur ett historiskt och samtida perspektiv. Bedömningens historia över 2000 år: Från temperamentslära och IQ-tester till Pisa-mätningar och formativ bedömning." Christian Lundahl, professor i pedagogik Biblioteksaulan.

15.15-16.00 "Hur stärker du elevers informationssökning och akademiska skrivande inför universitetet?". I denna föreläsning får du som gymnasielärare tips och råd för att underlätta övergången från att vara elev till att bli student. Hörsal L3, Långhuset.

17.00-19.00 "Digitala verktyg i grundskolan – att undvika risker och ta till vara på möjligheter". Stefan Karlsson: Pedagogisk utvecklare, Petronella Ekström: pedagogisk utvecklare, Ann Öhman Sandberg, projektledare Framtidens lärarutbildning. P245, Prismahuset.

17.00 Forskarmingel. Forskning inom kemikalier och hälsa inklusive posterutställning inför filmvisning. Bion, Forumhuset.

17.30 Filmen "Underkastelsen" visas (87 minuter). Efter filmen finns tid för frågor med forskare inklusive Åke Bergman som medverkar i filmen. Besökare bjuds på popcorn. Bion, Forumhuset.

09.00-20.00 Utställning: Wall of Fame, GIH Örebro 50 år Korridoren, Gymnastik- och idrottshuset.

09.00-09.40 Föreläsning: "Kriminologi, kriminologiprogrammet och CAPS" samt "Vad är viktimologi?" Karin Hellfeldt, lektor. Två föreläsningar som ingår i ORUkrim-dagen. Aula Nova, Novahuset.

09.15-12.00 Föreläsning: ”Green screen med Art effects”. Sal F117, Forumhuset.

10.15-11.45 Föreläsning: "En barndom med förälder eller syskon i fängelse? Ungas erfarenheter och behov av stöd", Per-Åke Nylander, Åsa Källström & Karin Hellfeldt, "Samverkan och riskhantering vid våld i nära relation och stalkning", Susanne Strand och Joakim Petersson. Två föreläsningar som ingår i ORUkrim-dagen. Aula Nova, Novahuset.

10.15-12.00 Föreläsning: ”Marknadskommunikation ur ett visuellt perspektiv”, hörsal BIO, Forumhuset.

12.00-13.00 Skattjakt med ORU Explore: Visning av appen ORU Explore som är en del av skolsamverkan, N1008, Novahuset.

12.15-12.45 Föreläsning: "Träning av kondition och uthållighet – kort & hårt eller långt & lätt?" Mattias Folkesson, doktor i idrottsvetenskap. Hörsal G, Gymnastik- och idrottshuset.

12:.15-12.45 Föreläsning: Vidga vyerna Dans för hälsa, Anna Duberg, forskare i omvårdnadsvetenskap, Biblioteket.

12.15-14.15 Tick-Borne encephalitis virus Work-Shop 9 th October at Campus USÖ, hörsal C1  popular scientific seminars open for students and to the public. 

  •  12.15-12.35 Gerhard Döbler, Bundeswehr Institut: “TBE natural transmission cycle: new insights in an old subject”
  • 12.45-13.05 Anna Överby, Umeå university: “Tick-borne encephalitis, Identifying weaknesses in the virus by looking at the host innate immune system”
  • 13.15-13.35 Andrea Kröger, Otto-von-Guericke-University: ”Asymptomatic TBE virus infections and their influence on behavior and learning”
  • 13.45- 14.15 Magnus Johansson: “Using milk as a sentinel revealing novel risk areas for TBE in Örebro.”

12.30-18.50 Jubileumsfestival – Musikhögskolans kulturfestival där det bjuds på konserter, föreställningar och föreläsningar. Musikhögskolan. Se separat program.

13.00-14.00 Skattjakt med ORU Explore: Visning av appen ORU Explore som är en del av skolsamverkan, N1008, Novahuset.

13.00-18.00 Posterutställning: Ämnet pedagogik visar upp sitt kurs- och programutbud och exempel på forskning som bedrivs, Forumentrén, Forumhuset.

13.00-16.00 Öppet hus i Robotlab: Vi ger ett smakprov på den forskning som pågår vid Örebro universitet, Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS), inom AI och robotik, Robotlab T125, Teknikhuset.

13.00-14.00 Skattjakt med ORU Explore, Visning av appen ORU Explore som är en del av skolsamverkan, N1008, Nova.

13.00-14.15 Föreläsning: "Varför brottsförebyggande egentligen och varför satsar vi för lite på detta i Sverige?" Henrik Andershed, professor. "Kunskapsbaserad brottsprevention – Hur kartlägga, analysera och utvärdera?" Studenter från Örebro universitets Kriminologiprogram termin 4. "Att mäta trygghet lokalt? Varför och hur?" Ett samarbete mellan forskningsmiljön CAPS, Örebro universitet & Länsstyrelsen i Örebro. Föreläsningarna ingår i ORUkrim-dagen. Aula Nova, Novahuset.

13.30  Bokrelease: "Musikens medialisering och musikaliseringen av medier och vardagsliv i Sverige". Redaktör: Ulrik Volgsten. Krysset, Musikhögskolan. 

14.00-15.00 Skattjakt med ORU Explore, Visning av appen ORU Explore som är en del av skolsamverkan, Glasrummet N1008, Nova.

13.30-14.00 Boksläpp: Professor Ulrik Volgsten presenterar Musikhögskolans senaste antologi. Krysset, Musikhögskolan.

14.00-15.30 Bokrelease och paneldebatt: "Ett annorlunda ledarskap – Chef i politisk styrd verksamhet". Docenterna Martin Karlsson och Agneta Blom presenterar ett bokprojekt som statsvetarna genomfört. Därefter följer en paneldebatt utifrån ett chefsperspektiv under temat "Chefsskap ur ett könsperspektiv. - Vad har hänt på 25 år". Tidskriftshörnan, Universitetsbiblioteket.

14.45-15.45 Föreläsning: "Personlighet, kriminalitet och psykofysiologi – Resultat från POP-studien", Sofi Fröberg, "Unsafety feelings among older adults: Considering the context of ageing", Nadezhda Golovchanova, "Health outcomes among older adults after a life of criminality", Carmen Solares Canal. Föreläsningarna ingår i ORUkrim-dagen. Aula Nova, Novahuset.

15.15-16.00 "Hur stärker du elevers informationssökning och akademiska skrivande inför universitetet?" I denna föreläsning får du som gymnasielärare tips och råd för att underlätta övergången från att vara elev till att bli student. Åsa Arvidsson och Maria Axinge. Hörsal L3, Långhuset.

15.00-18.00 Kom och besök vårt mediecenter och prova att dubba en skådespelare eller spela in en berättarröst. Forumhusets mediecenter, Forumhuset.

Posterutställning: Humaniora, kulturgeografi, medie- och kommunikationsvetenskap, statskunskap, sociologi och genusvetenskap, Forumentrén, Forumhuset.

15.30-16.30 Föreläsning: "How Czechia settled historical issues with Germany (WW2 and holocaust related) after the fall of Iron Curtain" Tjeckiens ambassador Jiří Šitler. Föreläsning på engelska. Följs av enklare förtäring. Biblioteket.

16.00-17.00 Invigning av jubileumsutställningen Wall of Inspiration. Tjugo alumner (tidigare studenter) berättar om sina liv genom AR-teknik. Långhuset.

17.00-19.00 Föreläsning: "Framsidan av myntet – att hitta arbetsglädjen i förskolan". Karin Alnervik berättar om tankar och verktyg för att göra något konstruktivt av den frihet som finns i förskolans styrdokument och hur det vardagsnära arbetet med de små barnen kan ge energi och arbetsglädje. P245, Prismahuset.

17.30-20.00 Föreläsning och samtal: "Trettio år efter kommunistdiktaturernas fall i Europa. Hur stark är demokratin i dagens värld?" Biblioteksaulan, Biblioteket

18.30-20.00 Föreläsning med historikern Henric Bagerius: Korsettkriget - modeslaveri och kvinnokamp vid förra sekelskiftet, Konsertsalen, Musikhögskolan.

19.00 Vetenskapspub, forskare berättar om sin forskning på ett populärvetenskapligt sätt. Förtäring från Fakultetsklubbens kök och öl från Kulturbryggeriet. Arrangeras av Junior Faculty. Fakultetsklubben, Entréhuset.

09.00-13.00 Öppet hus på Psykologmottagningen. Träffa både studenter och handledare som är aktiva på mottagningen och visar dig runt. Andra våningen, Långhuset.

09.00-20.00 Utställning: Wall of Fame, GIH Örebro 50 år. Korridoren, Gymnastik- och idrottshuset.

12.15-12.45 Föreläsning: Vidga vyerna 20 år av systerskap för fred – möjligheter och utmaningar, Sanela Bajramovic, historiker och lektor i pedagogik, Biblioteket.

13.00-16.00 Öppet hus i "Krimlabbet", Experimentellt psykofysiologiskt laboratorium. Hitta till labbet med Mazemap.

13.00-18.00 Posterutställning: Ämnet pedagogik visar upp sitt kurs- och programutbud och exempel på forskning som bedrivs, Forumentrén, Forumhuset.

13.15-17.00 Arbetsterapeututbildningen Örebro 60 år: "Från vävstol till smarta hem." En eftermiddag med olika föreläsningar och inslag om utbildningens utveckling från starten till idag och tankar framåt, Sal L1, Långhuset.

13.30-14.45 Föreläsning: "Champagne och kaviar eller lösningar på stora samhällsutmaningar - gastronomisk forskning, vad innebär det och för vem?" Seminarium arrangerat av Restaurang- och hotellhögskolan i samarbete med Gastronomiska akademien och Måltidsakademien. L159, Långhuset.

14.00-20.00 Är du nyfiken och intresserad av sjuksköterskeyrket eller funderar du på att bli specialistsjuksköterska? Prismahuset foajé.

14.00-20.00 Kom och gör ett besök på kliniskt träningscentrum (KTC), KTC,  Prismahuset.

14.00-20.00 Hur ser det ut i en ambulans? Kom och besök ambulansen som står utanför entrén vid Prismahuset.

15.00-16.00 Special! Poddinspelning: besök vår TV-studio när språkpodden med Eric Borgström och Tomas Svensson spelas in och sänds på sociala medier samt på olika platser på Campus, F115, Forumhuset.

15.15-15.35 Föreläsning: "Vad en ambulanssjuksköterska behöver kunna – kunskap och kompetens vid kritiska händelser" Helena Sjölin, ambulanssjuksköterska, medicine doktor. Hörsal Forum, Forumhuset.

15.15-15.35 Föreläsning: "Samskapande vårdmöten, avancerad palliativ hemsjukvård"
Elisabeth Bergdahl, sjuksköterska, medicine doktor. Hörsal P1, Prismahuset.

15.30-19.30 Jubileumsfestival – Musikhögskolans kulturfestival där det bjuds på konserter, föreställningar och föreläsningar. Musikhögskolan. Se separat program.

15.40-16.00 Föreläsning: "Dagkirurgi - säkert och effektivt. Kan vi göra det bättre?"
Maria Jaensson anestesisjuksköterska, docent Karuna Dahlberg, intensivvårdssjuksköterska, medicine doktor. Hörsal Forum, Forumhuset.

15.40-16.00 Föreläsning: Tillsammans forskar vi inom äldres vård och omsorg
Inger James, sjuksköterska, medicine doktor, Annica Kihlgren, sjuksköterska, professor. Hörsal P1, Prismahuset.

16.00-16.45 Lecture and discussion: Media reporting of the Other, Senior lecturer Mahitab Ezz El Din, Media and Communication Studies. (Lecture in English) Sal F147, Forumhuset.

16.00-18.00 Kom och besök vårt mediecenter och prova att dubba en skådespelare eller spela in en berättarröst, Forumhusets mediecenter, Forumhuset.

16.05-16.25 Föreläsning: "Visst kan nyfödda ha ont" Emma Olsson, barnsjuksköterska, intensivvårdssjuksköterska, medicine doktor, Mats Eriksson, intensivvårdssjuksköterska, professor. Hörsal Forum, Forumhuset

16.05-16.25 Föreläsning: "Att lära via ett upplevelsebaserat lärande". Ulla Ohlsson, sjuksköterska, medicine doktor, Inger James, sjuksköterska, medicine doktor. P1, Prismahuset.

16.15-19.40 Enheten för omvårdnadsvetenskap håller öppet hus, Prisma och Forumhuset.

16.30-16.50 Föreläsning: "När katastrofen blir verklighet" Karin Hugelius, ambulans- och anestesisjuksköterska, medicine doktor. Hörsal Forum, Forumhuset.

16.30-16.50 Föreläsning: "Det krävs två för en måltid" Sigrid Odencrants, sjuksköterska, medicine doktor. P1, Prismahuset.

16.55-17.15 Föreläsning: "Rätten att gå på toaletten" Gunnel Andersson, sjuksköterska och uroterapeut, medicine doktor. Hörsal Forum, Forumhuset.

16.55-17.15 Föreläsning: "Vaccin gör nytta" Eva Runngren, distrikts- och företagssjuksköterska, doktorand. P1, Prismahuset.

17.00-17.45 Föreläsning och diskussion: "Varför konsumererar vi så mycket?" Professor Magnus Boström, sociologi. Sal F147, Forumhuset.

17.00-19.00 "Digitala verktyg i gymnasieskolan – att undvika risker och ta vara på möjligheter", Anna Hultgren och Petronella Ekström, pedagogiska utvecklare. P245, Prismahuset.

17.45-18.05 "Vad en ambulanssjuksköterska behöver kunna – kunskap och kompetens vid kritiska händelser" Helena Sjölin, ambulanssjuksköterska, medicine doktor. Hörsal Forum, Forumhuset.

17.45-18.05 Föreläsning: "Samskapande vårdmöten, avancerad palliativ hemsjukvård" Elisabeth Bergdahl, sjuksköterska, medicine doktor. P1, Prismahuset.

18.00-18.45 Föreläsning: "Filmpubliken i Sverige under biografens storhetstid och tillbakagång". Docent Åsa Jernudd, filmvetenskap, sal F147, Forumhuset.

18.10-18.30 Föreläsning: "Dagkirurgi-säkert och effektivt. Kan vi göra det bättre?"
Maria Jaensson anestesisjuksköterska, docent samt Karuna Dahlberg intensivvårdssjuksköterska, medicine doktor. Hörsal Forum, Forumhuset.

18.10-18.30 Föreläsning: "Tillsammans forskar vi inom äldres vård- och omsorg" Inger James, sjuksköterska, medicine doktor och Annica Kihlgren, sjuksköterska, professor. P1, Prismahuset.

18.35-18.55 Föreläsning: "Visst kan nyfödda ha ont" Emma Olsson, barnsjuksköterska, intensivvårdssjuksköterska, medicine doktor och Mats Eriksson, intensivvårdssjuksköterska, professor. Hörsal Forum, Forumhuset.

18.35-18.55 Föreläsning: "Att lära via ett upplevelsebaserat lärande" Ulla Ohlsson, sjuksköterska, medicine doktor och Inger James, sjuksköterska, medicine doktor. P1, Prismahuset.

19.00-19.20 Föreläsning: "När katastrofen blir verklighet" Karin Hugelius, ambulans- och anestesisjuksköterska, medicine doktor. Hörsal Forum, Forumhuset.

19.00-19.20 Föreläsning: "Det krävs två för en måltid" Sigrid Odencrants sjuksköterska, medicine doktor. P1, Prismahuset.

19.25–19.45 Föreläsning: "Rätten att gå på toaletten" Gunnel Andersson, sjuksköterska och uroterapeut, medicine doktor. Hörsal Forum, Forumhuset.

19.25-19.45 Föreläsning: "Vaccin gör nytta" Eva Runngren, distrikts- och företagssjuksköterska, doktorand. P1, Prismahuset.

Posterutställning: Humaniora, kulturgeografi, medie- och kommunikationsvetenskap, statskunskap, sociologi och genusvetenskap, Forumentrén, Forumhuset.

09.00-20.00 Utställning: Wall of Fame, GIH Örebro 50 år. Korridoren, Gymnastik- och idrottshuset.

12.15-12.45 Föreläsning: Vidga vyerna Cirkulär ekonomi – en lösning på samhällets hållbarhetsutmaningar, Sabina Du Rietz, lektor i företagsekonomi, Biblioteket.

Fråga Campus USÖ

Forskare inom klinisk-och grundforskning presenterar och diskuterar aktuella medicinska frågor om:

 

18.05-18.25
Modern njurstensbehandling -ett individualiserat tillvägagångssätt
MarcinPopiolek, Överläkare, Urologiska kliniken, USÖ


18.25-18.45
Njurtumörer -robotkirurgi eller ingen behandling?
Pernilla Sundqvist, med dr, Överläkare, Urologiska kliniken, USÖ

18.45-19.05
Aktuell behandling av diabetes hos barn -hur går det och vad krävs för en bra behandling?
Stefan Särnblad, Docent, Överläkare, Institutionen för medicinska vetenskaper

19.05-19.25
Nya smarta insulinpumpar, hur bra är de?
Johan Jendle, Professor, Överläkare, Föreståndare för forskningsmiljön Diabetes Endokrinologi och Metabolism

19.25-18.45
HbA1c, idealisk för bedömning av glukoskontroll?
Johan Jendle, Professor, Överläkare, Föreståndare för forskningsmiljön Diabetes Endokrinologi och Metabolism

Offentlig föreläsning

Kalendarium

Här hittar du evenemang vid Örebro universitet, som offentliga föreläsningar, utställningar och konserter.