Posterutställning

Posterutställning i Forumhuset 8-10 oktober

En poster är ett sätt att sammanfatta och presentera forskningsresultat. Under Universitetsveckan får du möjlighet att se vad institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap håller på med.

Det går bra att själv upptäcka de utställda postrarna men det går även att träffa forskarna som kommer att finnas på plats. Se alla postrar i Forumhusets entré.

Posterutställning med humaniora, kulturgeografi, medie- och kommunikationsvetenskap, statskunskap, sociologi och genusvetenskap.

Litteraturvetenskap

 • Lyrisk prosa, naturskildringar och litteraturdidaktik Pär-Yngve Andersson, docent i litteraturvetenskap.
 • Gustav Meyrink and The Golem Sten Wistrand, docent i litteraturvetenskap,
  Hjalmar Bergman och moderniteten Sten Wistrand, docent i litteraturvetenskap
  Fakta och/eller fiktion Sten Wistrand, docent i litteraturvetenskap.
 • Sagan som predikstol? – en undersökning av George MacDonalds poetik Per Klingberg, doktorand i litteraturvetenskap.
 • Hur ska vi tala om narrativ fiktion? Berättarteori och konsten att beskriva det som romaner och noveller erbjuder läsaren Tommy Sandberg, doktorand i litteraturvetenskap.
 • Att läsa Bibeln som litteratur, Greger Andersson, professor i litteraturvetenskap.
 • BLM (Berättande, Liv , Mening), humanistisk forksningsmiljö.

 

Engelska

 • Learning and teaching in a second language – Mats Deutschmann, professor i engelska. Stereotyping affects us all! (but are we aware of it?) - Mats Deutschman, professor i engelska språket och Mattias Östling, doktorand i engelska.
  Language stereotyping in different cultures – Mats Deutschmann professor i engelska språket och Mattias Östling, doktorand i engelska.
 • Style Pedagogy for Writing Development in Upper-Secondary School: A Research Project in Educational Design Claire Hogarth, lektor i engelska.
 • Aural vocabulary learning for ELF Joseph Siegel, lektor i engelska.
  Rating EFL speech: Two perspectives Joseph Siegel, lektor i engelska.
 • Making or Unmaking Family? Reproductive Technologies and Feminism in Contemporary American Culture Jenny Bonnivier, lektor i engelska.
 • 1700-talets pamflettkrig: dikt och verklighet i Londons läskultur Anna Uddén, lektor i engelska.
 • Soris (Språk och retorik i samhället) humanistisk forskningsmiljö.

 

Retorik

 • Vad övertygar nämndemän? En studie av argumentationen i nämndemannadomar Linus Pentikäinen, doktorand i retorik.
 • Skyltdockans visuella retorik, en studie av skyltfönster 1930 till idag Marie Gelang, docent i retorik.
 • Rhetorical messages about decontamination after a nuclear accident – a case study of Japan after 3.11 Helena Hansson Nylund, postdoktor i retorik.
 • Language Nationalism and (Counter)Public Discourse in Ireland Noah Roderick, lektor i retorik.
 • Argumentative uses and rhetorical effects of nano-images in front covers of magazines and journals Assimakis Tseronis, lektor i retorik.
 • ”Jag vill förändra världen!” Kommunikation om och som social förändring Johanna Stenersen, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap.

 

Historia

 • Att göra skillnad. Ingrid Segerstedt Wiberg och flyktingmottagande i Göteborg under andra världskriget Izabela Dahl, docent i historia.
  Neutrality at stake. The cold war and diplomatic relations between Sweden and Poland 1956-1974 Izabela Dahl, docent i historia.
 • Korsettkriget: Modeslaveri och kvinnokamp vid förra sekelskiftet Henric Bagerius, docent i historia.
  Olydnadens söner: Sodomi som politiskt vapen i det senmedeltida Europa Henric Bagerius, docent i historia.

 

Svenska språket

 • Anslagstavlan: ForskarFredags Massexperiment Anders Björkvall, professor i svenska språket.
  En ny genre och dess arkeologi: Svenska myndigheters värdegrundstexter Anders Björkvall, professor i svenska språket.
  Multimodala genrer, sopor och värdeökningens semiotik Anders Björkvall, professor i svenska språket.
 • Flygplatsen som kommunikativ plats – Eric Borgström, lektor svenska språket och Anders Björkvall professor i svenska språket.
 • Att mäta skrivförmåga – Eric Borgström, lektor i svenska språket.
 • Varför ska man läsa och skriva på gympan? – Anna-Maija Norberg, doktorand i svenska språket.
 • Kunskapskonstruktion kring endometrios. Ida Melander, doktorand i svenska språket.
 • Språkideologier på sociala medier. Anna Heuman, doktorand ii svenska språket.
 • Textanvändning och skolframgång. Tomas Svensson, lektor i svenska språket.
 • Skrivundervisning och skrivprov på lågstadiet. Daroon Yassin Falk, lektor i svenska språket.
 • Humtank. En tankesmedja för humanistisk forskning och utbildning.