Experter sommaren 2024

Vallmo på en sommaräng.

Örebro universitets forskare kan bidra med kunskap om allt från fästingar och mikroplaster till relationer, musik, AI och pedagogik.

Från snaps och sill till könsroller vid grillen, fästingar, träningsvanor och mikroplast i badsjön. Här är några av Örebro universitets forskare som gärna medverkar i intervjuer under sommaren.

Observera att alla inte är tillgängliga hela sommaren och att svarstiden kan vara något längre än vanligt. God framförhållning är alltid en bra idé!

Fästingar

Magnus Johansson, professor i biomedicin vid Örebro universitet. Forskar om vacciner och TBE, fästingburen hjärninflammation, som blir allt vanligare i Sverige och som det ännu inte finns något botemedel mot. Kan också prata om Örebro universitets satsningar på utbildningar om vaccinutveckling och vaccinationer. magnus.johansson@oru.se, 073-704 84 85.

Mat, dryck och kultur

Henrik Scander, forskare i måltidskunskap på Restaurang- och hotellhögskolan vid Örebro universitet. Forskar om mat och dryck i kombination och pratar gärna om midsommarmat eller olika drycker som vin, öl, te, kaffe och alkoholfria alternativ. henrik.scander@oru.se, 070–788 11 60.

Jonatan Leer, professor i måltidskunskap på Restaurang- och hotellhögskolan vid Örebro universitet. Forskar om matkultur i alla former, men även konflikter kring mat i olika sociala sammanhang, från familjen till global nivå och könsdimensioner som påverkar matkonsumtionen. Pratar gärna om kön och grill, matturism och det franska köket.
jonatan.leer@oru.se, +45 272 93 980 (Obs, ej nåbar 1–26. Juli.)

Magnus Westling, kock och forskare i måltidskunskap. Utforskar hållbar mat och lyfter fram den gastronomiska potentialen hos grödor som kommit i skymundan, som till exempel gråärt. Han delar gladeligen sitt intresse för ovanliga ingredienser, såsom bananskal och ekollon, för att inspirera andra i deras matlagning, särskilt inför den kommande grillsäsongen.
magnus.westling@oru.se, tel. 019-302014, 076-054 27 35 (Obs, ej tillgänglig under juli månad.)

Hälsa och träning

Peter Edholm, forskare i idrottsfysiologi vid Örebro universitet. Forskar om träning, kost, hälsa och prestation. Skrev sin avhandling om äldre kvinnor, kost och styrketräning. Kan prata om hur vi påverkas av kyla och värme, om träningsvanor och om att hålla i gång träningen även på semestern.
peter.edholm@oru.se 070-290 28 38

Relationer

Susanne Strand, professor i kriminologi vid Örebro universitet. Forskar om stalkning och våld i nära relation. Även hedersrelaterat våld och förtryck, psykisk ohälsa, psykopati och antisocialt beteende, polisiärt arbete, riskbedömning, riskhantering och prevention.
susanne.strand@oru.se, 079-067 68 85.

Åsa Källström, professor i socialt arbete. Forskar om barn och ungas upplevelser av konflikter, kränkningar, våld och övergrepp med huvudfokus på våld i familjen. Forskar också om att ha en förälder i fängelse.
asa.kallstrom@oru.se, 0706–760 717. (Obs, ej tillgänglig vecka 27 och 28.)

Hugo Hesser, professor i psykologi vid Örebro universitet. Pratar gärna om psykologisk behandling, KBT, särskilt med fokus på följande problemområden: ilskerelaterade problem, ångest, depression, tinnitus och IBS.
hugo.hesser@oru.se 0708–239 347. (Obs, ej nåbar från mitten av juni-slutet av juli) 

Terese Glatz, docent i psykologi vid Örebro universitet. Forskar om föräldraskap, relationen mellan föräldrar och barn samt barn och ungdomars utveckling. Hur påverkas föräldrar av att jämföra sig med andra på sociala medier? Hur mycket påverkar jag som förälder mina barn?
terese.glatz@oru.se, 070-266 83 20.

Miljö och hållbarhet

 Johanna Björklund, forskare i biologi. Forskar om hållbarhet, mat och odling. Till exempel om hållbar livsmedelsproduktion, klimatsmart odling, mångfald och klimatanpassning av mat i storkök. Hon har också forskat om hur skolmåltiden kan användas i den pedagogiska verksamheten.
johanna.bjorklund@oru.se, tel. 019-303976, 0706–796 688 (Obs, ej tillgänglig 26–30 juni och 15–24 juli)

Anna Kärrman, docent i miljökemi vid Örebro universitet. Forskar om kemiska ämnen som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljö. Om varifrån till exempel mikroplaster och PFAS kommer, hur de rör sig i miljön och hur människor exponeras. anna.karrman@oru.se, 070-978 07 44, 019-30 14 01.

Tuulia Hyötyläinen, professor i kemi vid Örebro universitet. Expert på metabolomik, ett sätt att med en kemisk analys få information om tusentals molekyler involverade i cellernas ämnesomsättning samt olika metoder som används för att studera samspelet mellan kemisk exponering, mat, näring och människors hälsa. PFAS och miljögifter och deras hälsoeffekter.
tuulia.hyotylainen@oru.se, 070-788 21 65. (Obs, ej nåbar 25 juni till 25 juli.)

Ekonomi, politik och kriser i världen

Pär Österholm, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan på Örebro universitet. Forskar om inflation, räntor och generella makroekonomiska frågeställningar.
Nås enklast via e-post par.osterholm@oru.se. Mellan 1–17 juli finns Pär på 070-862 89 86, övrig tid +61 468 362 390. (Observera att detta är ett australiskt nummer, vilket innebär att man behöver beakta tidsskillnaden. Australien är åtta timmar före Sverige.)

Mats Öhlén, forskare i statskunskap vid Örebro universitet. Forskar om EU med fokus på demokratiutmaningar, europeiska partigrupper och EU:s roll i att främja demokratisering i närliggande områden – särskilt Central- och Östeuropa. mats.ohlen@oru.se, 072-200 55 67 (Obs, ej tillgänglig 1 juli till 11 augusti)

Karin Hugelius, specialistsjuksköterska i anestesi- och ambulanssjukvård och docent i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet. Forskar om krishantering, katastrofmedicin och krisstöd. Har under mer än 20 år deltagit vid internationella och nationella insatser i kris och konfliktområden runt om i världen för MSB, FN och EU. karin.hugelius@oru.se, 070-219 59 35. (Obs, ej nåbar vecka 30–31)

Artificiell intelligens, AI

Magnus Lodefalk, docent i nationalekonomi vid Örebro universitet. Forskar bland annat om företag och internationalisering, migration och handelspolitik. Aktuell med ny bok om hur AI påverkar arbetsmarknaden: ”Artificiell intelligens och jobben”. magnus.lodefalk@oru.se, 072-221 73 40 

Amy Loutfi, professor i datavetenskap vid Örebro universitet. Forskar om AI, robotik och samspelet mellan människa och robot. Engagerad i strategiska frågor inom AI för hela Sverige, bland annat genom WASP, AI Sweden och som ledamot i ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.
amy.loutfi@oru.se. 072-214 98 53

Martin Magnusson, forskare i datavetenskap vid Örebro universitet. Forskar framför allt om "förkroppsligad AI", som till exempel mobila robotar och självkörande fordon. martin.magnusson@oru.se, 019-30 38 70 (går till mobilen). Föredrar att bli kontaktad via e-post.

Skola, lärande och sommarlov

Christian Lundahl professor i pedagogik vid Örebro universitet. Forskar om skola, utbildning och betyg, både nu och historiskt. christian.lundahl@oru.se, nås enklast via sms 0709–949 90 04.

Musikfestivaler och sommarkonserter

Sam de-Boise, docent i musikvetenskap vid Musikhögskolan på Örebro universitet. Forskar om musik och genus, jämställdhet samt musik och högerextremism utifrån ett musiksociologiskt perspektiv. sam.deboise@oru.se 073-280 72 95.

Fotografier på de flesta av experterna på listan finns i vår bilddatabas med pressbilder. Är du journalist och behöver hjälp eller mer information finner du våra presskontakter här.