Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det. Läs mer om cookies

Jämlikhet och jämställdhet

Örebro universitet ska vara en jämlik och jämställd arbets- och studieplats där alla medarbetare och studenter bemöts med respekt och välvillighet, där ingen individ eller grupp exkluderas och där diskriminering och trakasserier inte tolereras. På en jämlik och jämställd arbets- och studieplats har alla samma möjligheter och rättigheter att utvecklas och utöva inflytande över verksamheten.

Orättvist behandlad?

Upplever du att du blivit orättvist behandlad? Här ser du hur du kan få hjälp. 

Förbättringsförslag?

Vi vill gärna ha in förslag på hur vi kan förbättra och utveckla vårt jämlikhetsarbete. Hör av dig till This is an email address med ditt bästa förslag!

Jämlikhet innebär att alla individer har lika värde och lika inflytande. Jämställdhet är ett begrepp som är nära besläktat med jämlikhet, men rör förhållandet mellan könen. Jämlikhets- och jämställdhetsarbetet vid Örebro universitet utgår från Diskrimineringslagen, som har till syfte att skydda individer mot att bli missgynnade eller orättvist behandlade utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunder som lagen definierar. I Örebro universitets arbete med jämlikhet och jämställdhet används ett så kallat intersektionellt perspektiv som riktar uppmärksamheten mot hur olika sociala kategorier och maktordningar samverkar och är beroende av varandra. Vid Örebro universitet är det Universitetskansliet som ansvarar för universitetets strategiska jämlikhetsarbete.

Universitetets strategiska jämlikhetsarbete

Örebro universitet utgår i sitt arbete med jämlikhet och jämställdhet från en handlingsplan som gäller för alla delar av organisationen. För att läsa handlingsplanen i sin helhet, klicka på länken nedan.

Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet 2016-2018.pdf (140 kb)

Jämlikhetsutvecklare 

Vid Örebro universitet är det Universitetskansliet som genom funktionen Jämlikhetsutvecklare ansvarar för universitetets strategiska jämlikhetsarbete. Att verka för ökad jämlikhet vid Örebro universitet innebär många olika saker, några exempel är:

  • strategiskt utvecklingsarbete i linje med lagar och förordningar, nationella direktiv samt universitetets vision, mål och strategier
  • framtagande av styrdokument inom jämlikhetsområdet
  • utbildnings- och informationsinsatser till studenter och medarbetare
  • samverkan med interna och externa aktörer inom jämlikhetsområdet
  • omvärldsbevakning, råd och stöd inom hela organisationen
  • ledamot i jämlikhetsrådet

 

Jämlikhetsutvecklare

Lisa Ringqvist

Tjänstetitel: Jämlikhetsutvecklare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Lisa Ringqvist

E-post:

Telefon: 019 301362

Rum: E3234

Lisa Ringqvist

Jämlikhetsrådet

Vid Örebro universitet finns ett jämlikhetsråd vars uppgift är att vara drivande i universitetets arbete med jämlikhet och jämställdhet. Rådet utses av rektor och består av sakkunniga inom jämlikhets- och jämställdhetsfrågor. Örebro studentkår utser studentrepresentanter till rådet. Jämlikhetsrådet är rektors råd i jämlikhets- och jämställdhetsfrågor.

På länkarna nedan hittar du Jämlikhetsrådets aktuella verksamhetsplan och verksamhetsberättelse över det gångna året.

Ordförande Jämlikhetsrådet

Ann Quennerstedt

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Ann Quennerstedt

E-post:

Telefon: 019 303656

Rum: F3208

Ann Quennerstedt

Nätverket för jämlikhet

Vid Örebro universitet finns också ett nätverk för jämlikhet, som består av jämlikhetsombud vid institutioner och avdelningar. Ombuden utbyter erfarenheter och information med varandra för att kunna bidra till ett aktivt arbete med jämlikhet och jämställdhet på sina institutioner och avdelningar. Nätverket sammankallas av universitetets kontaktperson för jämlikhets- och jämställdhetsfrågor.