This page in English

Nicklas Lindgren

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303918

Rum: F3227

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter

Nicklas, L. & Öhman, J. (2019). A posthuman approach to human-animal relationships: advocating critical pluralism. Environmental Education Research, 25 (8), 1200-1215.