This page in English

Agneta Blom

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303563

Rum: F2201

Agneta Blom

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Blom, A. (1998). Kvinnligt, manligt, cheflikt. Kommunal ekonomi och politik, 2 (3), 7-25.

Böcker

Blom, A. (1998). Chefsliv: landstingschefer ur ett genusperspektiv (1ed.). Stockholm: Landstingsförbundet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Andersson, E. , Blom, A. & Karlsson, M. (2019). Man är chef: ledning ur ett könsperspektiv. I: Tomas Bergström och Niklas Eklund, Ett annorlunda ledarskap: Chef i politiskt styrd verksamhet (ss. 105-128). Lund: Studentlitteratur AB.
Blom, A. (2011). Att hålla högerextremismen i schack: lärdomar från Sverige och Nederländerna. I: Ann-Sofie Hellberg, Martin Karlsson, Hannu Larsson, Erik Lundberg och Monika Persson, Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling: tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet (ss. 101-110). Örebro: Örebro universitet.
Blom, A. (2010). IDAS: a program to increase the number of women leaders in Swedish higher education. I: Liisa Husu, Jeff Hearn, Anna-Maija Lämsä, Sinikka Vanhala, Leadership through the gender lens: women and men in organisations (ss. 305-312). Helsinki: Hanken School of Economics.
Blom, A. (2008). Att vara demokrat i praktiken. I: Ylva Stubbergaard, Patrik Hall, Demokrati och makt: vänbok till Lennart Lundquist (ss. 145-162). Lund: Statsvetenskaplig tidskrift.
Blom, A. & Olsson, J. (1997). Demokrati i förändring: en introduktion. I: Blom, Agneta P. och Olsson, Jan, Demokrati i en ny tid: nio uppsatser om ett samhälle i förändring (ss. 7-14). Stockholm: Fritzes.

Konferensbidrag

Samlingsverk (redaktör)

Blom, A. (ed.) & Olsson, J. (ed.) (1997). Demokrati i en ny tid: nio uppsatser om ett samhälle i förändring (1ed.). Stockholm: Fritzes (Ds : departementsserien 1997:35).