This page in English

Ajay Arunachalam

Tjänstetitel: Postdoktor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303591

Rum: T1227

Ajay Arunachalam

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter

Arunachalam, A. & Sornil, O. (2016). Minimizing Redundant Messages and Improving Search Efficiency under Highly Dynamic Mobile P2P Network. Journal of Engineering Science and Technology Review, 9 (1), 23-35.
Arunachalam, A. & Sornil, O. (2016). Reducing Routing Overhead in random walk protocol under MP2P Network. International Journal of Electrical and Computer Engineering, 6 (6), 3121-3130.