This page in English

Ajay Pradhan

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303735

Rum: P2313a

Ajay Pradhan
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Ajay Pradhan

Ajay Pradhan (Docent) är biträdande lektor vid Institutionen för naturvetenskap och teknik. Pradhan har sin bakgrund inom bioteknik, Utvecklingsbiologi, Molekylärbiologi och Toxikologi. Han utförde sina doktorandstudier vid Örebro universitet och sina postdoktorala studier vid University of Southern California.

Forskning

Ajay Pradhans forskning handlar om att förstå hur manliga och kvinnliga hjärnor utvecklas för att uppvisa könsspecifika skillnader. Könsdifferentiering i hjärnan är ett komplext och fascinerande forskningsområde. Könsspecifika skillnader i hjärnan reglerar inte bara funktioner som rör reproduktionen, utan påverkar även kognitiva förmågor och känsligheten för neurologiska sjukdomar. I sin forskning försöker Ajay Pradhan förstå hur steroidhormoner och gener påverkar könsdifferentieringen i hjärnan. Till sin hjälp använder han verktyg som CRISPR/Cas9, transkriptomik, proteomik, samt beteende- och bildvetenskap. I forskningen används även modellsystem som zebrafiskar, primära neuronala kulturer och cellinjer.

Förutom arbetet med att förstå könsdifferentiering i hjärnan, är Ajay Pradhan även involverad i forskning om vilka effekter som föroreningar har på levande organismers hälsa och fysiologi. Ökningen av miljöföroreningar har lett till att flera hälsorelaterade problem har uppstått. Föroreningarna har antagits stå i korrelation med de ökande fallen av neurologiska sjukdomar, fetma och infertilitet. Det är dock inte klarlagt hur föroreningar, som exempelvis mjukgörare, utlöser olika sjukdomar. Pradhans forskning fokuserar på att förstå hur olika förorenade ämnen kan bidra till neurologiska och metabola sjukdomar, samt sjukdomar som påverkar fertiliteten.

Undervisning

Ajay Pradhan är involverad i både undervisning och samordning av kurser inom biologi. Hans undervisningsområden innefattar molekylärbiologi, genetik, toxikologi och utvecklingsbiologi. Pradhan undervisar studenter från olika akademiska nivåer, som till exempel master, kandidat och gymnasium.

 

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Manuskript