This page in English

Ajay Pradhan

Tjänstetitel: Biträdande lektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303735

Rum: P2313a

Ajay Pradhan
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Ajay Pradhan

Ajay Pradhan (Docent) är biträdande lektor vid Institutionen för naturvetenskap och teknik. Pradhan har sin bakgrund inom bioteknik, Utvecklingsbiologi, Molekylärbiologi och Toxikologi. Han utförde sina doktorandstudier vid Örebro universitet och sina postdoktorala studier vid University of Southern California.

Forskning

Ajay Pradhans forskning handlar om att förstå hur manliga och kvinnliga hjärnor utvecklas för att uppvisa könsspecifika skillnader. Könsdifferentiering i hjärnan är ett komplext och fascinerande forskningsområde. Könsspecifika skillnader i hjärnan reglerar inte bara funktioner som rör reproduktionen, utan påverkar även kognitiva förmågor och känsligheten för neurologiska sjukdomar. I sin forskning försöker Ajay Pradhan förstå hur steroidhormoner och gener påverkar könsdifferentieringen i hjärnan. Till sin hjälp använder han verktyg som CRISPR/Cas9, transkriptomik, proteomik, samt beteende- och bildvetenskap. I forskningen används även modellsystem som zebrafiskar, primära neuronala kulturer och cellinjer.

Förutom arbetet med att förstå könsdifferentiering i hjärnan, är Ajay Pradhan även involverad i forskning om vilka effekter som föroreningar har på levande organismers hälsa och fysiologi. Ökningen av miljöföroreningar har lett till att flera hälsorelaterade problem har uppstått. Föroreningarna har antagits stå i korrelation med de ökande fallen av neurologiska sjukdomar, fetma och infertilitet. Det är dock inte klarlagt hur föroreningar, som exempelvis mjukgörare, utlöser olika sjukdomar. Pradhans forskning fokuserar på att förstå hur olika förorenade ämnen kan bidra till neurologiska och metabola sjukdomar, samt sjukdomar som påverkar fertiliteten.

Undervisning

Ajay Pradhan är involverad i både undervisning och samordning av kurser inom biologi. Hans undervisningsområden innefattar molekylärbiologi, genetik, toxikologi och utvecklingsbiologi. Pradhan undervisar studenter från olika akademiska nivåer, som till exempel master, kandidat och gymnasium.

 

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Serçinoğlu, O. , Bereketoglu, C. , Olsson, P. & Pradhan, A. (2021). In silico and in vitro assessment of androgen receptor antagonists. Computational biology and chemistry (Print), 92.
Bereketoglu, C. , Modig, C. , Pradhan, A. , Andersson, P. L. , Stasinopoulou, S. , Mitsiou, D. J. , Alexis, M. N. & Olsson, P. (2021). The brominated flame retardants TBECH and DPTE alter prostate growth, histology and gene expression patterns in the mouse. Reproductive Toxicology, 102, 43-55.
Bereketoglu, C. , Nacar, G. , Sari, T. , Mertoglu, B. & Pradhan, A. (2021). Transcriptomic analysis of nonylphenol effect on Saccharomyces cerevisiae. PeerJ, 9.
Pradhan, A. , Bereketoglu, C. , Martin, L. , Duhagon, J. & Olsson, P. (2020). The food preservative ethoxyquin impairs zebrafish development, behavior and alters gene expression profile. Food and Chemical Toxicology, 135.
Bereketoglu, C. & Pradhan, A. (2019). Comparative transcriptional analysis of methylparaben and propylparaben in zebrafish. Science of the Total Environment, 671, 129-139.
Pradhan, A. & Olsson, P. (2018). Germ cell depletion in zebrafish leads to incomplete masculinization of the brain. General and Comparative Endocrinology, 265 (SI), 15-21.
Saju, J. M. , Hossain, M. S. , Liew, W. C. , Pradhan, A. , Thevasagayam, N. M. , Tan, L. S. E. , Anand, A. , Olsson, P. & et al. (2018). Heat Shock Factor 5 Is Essential for Spermatogenesis in Zebrafish. Cell reports, 25 (12), 3252-3261.
Pradhan, A. , Ivarsson, P. , Ragnvaldsson, D. , Berg, H. , Jass, J. & Olsson, P. (2017). Transcriptional responses of zebrafish to complex metal mixtures in laboratory studies overestimates the responses observed with environmental water. Science of the Total Environment, 584-585, 1138-1146.
Kharlyngdoh, J. B. , Asnake, S. , Pradhan, A. & Olsson, P. (2016). TBECH, 1,2-dibromo-4-(1,2 dibromoethyl) cyclohexane, alters androgen receptor regulation in response to mutations associated with prostate cancer. Toxicology and Applied Pharmacology, 307, 91-101.
Banjop-Kharlygdoh, J. , Pradhan, A. , Asnake, S. , Walstad, A. , Ivarsson, P. & Olsson, P. (2015). Identification of a group of brominated flame retardants as novel androgen receptor antagonists and potential neuronal and endocrine disrupters. Environment International, 74, 60-70.
Pradhan, A. , Asnake, S. , Kharlyngdoh, J. B. , Modig, C. & Olsson, P. (2015). In silico and biological analysis of anti-androgen activity of the brominated flame retardants ATE, BATE and DPTE in zebrafish. Chemico-Biological Interactions, 233, 35-45.
Pradhan, A. & Olsson, P. (2015). Inhibition of retinoic acid synthesis disrupts spermatogenesis and fecundity in zebrafish. General and Comparative Endocrinology, 217, 81-91.
Asnake, S. , Pradhan, A. , Kharlyngdoh, J. B. , Modig, C. & Olsson, P. (2015). The brominated flame retardants TBP-AE and TBP-DBPE antagonize the chicken androgen receptor and act as potential endocrine disrupters in chicken LMH cells. Toxicology in Vitro, 29 (8), 1993-2000.
Asnake, S. , Pradhan, A. , Banjop-Kharlyngdoh, J. , Modig, C. & Olsson, P. (2014). 1,2-dibromo-4-(1,2 dibromoethyl) cyclohexane (TBECH)-mediated steroid hormone receptor activation and gene regulation in chicken LMH cells. Environmental Toxicology and Chemistry, 33 (4), 891-899.
Elmarghani, A. , Pradhan, A. , Seyoum, A. , Khalaf, H. , Ros, T. , Forsberg, L. , Nermark, T. , Osterman, L. & et al. (2014). Contribution of pharmaceuticals, fecal bacteria and endotoxin to the inflammatory responses to inland waters. Science of the Total Environment, 488-489, 228-235.
Pradhan, A. & Olsson, P. (2014). Juvenile Ovary to Testis Transition in Zebrafish Involves Inhibition of Ptges. Biology of Reproduction, 91 (2), 1-15.
Pradhan, A. , Khalaf, H. , Ochsner, S. A. , Sreenivasan, R. , Koskinen, J. , Karlsson, M. , Karlsson, J. , McKenna, N. J. & et al. (2012). Activation of NF-kappa B Protein Prevents the Transition from Juvenile Ovary to Testis and Promotes Ovarian Development in Zebrafish. Journal of Biological Chemistry, 287 (45), 37926-37938.

Artiklar, forskningsöversikter

Seyoum, A. & Pradhan, A. (2019). Effect of phthalates on development, reproduction, fat metabolism and lifespan in Daphnia magna. Science of the Total Environment, 654, 969-977.
Pradhan, A. & Olsson, P. (2016). Regulation of zebrafish gonadal sex differentiation. AIMS Molecular Science, 3 (4), 567-584.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Pradhan, A. (2015). Molecular mechanisms of zebrafish sex differentiation and sexual behavior. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro university.

Manuskript