This page in English

Alba Cuecas

Tjänstetitel: Postdoktor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 301456

Rum: P2313b

Alba Cuecas
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Alba Cuecas

Alba Cuecas är postdoktor inom projektet Improving sensory perception by altering oral microbiota. Projektet är en del av Örebro universitets strategiska initiativ Mat och hälsa.

Projektet syftar till en fördjupning av forskningen om munnens bakterieflora och vilken roll den spelar för hur smak uppfattas. Alba Cuecas forskning sker inom ramen för ett tvärvetenskapligt konsortium med fokus på mikrobiologi, sensorisk perception och maskininlärning. Mer specifikt kommer forskningen att omfatta arbete med paneler för att mäta smak och sensorisk perception, metagenomisk analys av munnens bakterieflora, bioinformatik samt maskininlärning och mönsterigenkänning.