This page in English

Alina Koch

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303152

Rum: B3316

Alina Koch

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Koch, A. , Jonsson, M. , Yeung, L. W. Y. , Kärrman, A. , Ahrens, L. , Ekblad, A. & Wang, T. (2020). Per- and Polyfluoroalkyl-Contaminated Freshwater Impacts Adjacent Riparian Food Webs. Environmental Science and Technology, 54 (19), 11951-11960.
Koch, A. , Kärrman, A. , Yeung, L. W. Y. , Jonsson, M. , Ahrens, L. & Wang, T. (2019). Point source characterization of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) and extractable organofluorine (EOF) in freshwater and aquatic invertebrates. Environmental Science: Processes & Impacts, 21 (11), 1887-1898.

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Manuskript

Koch, A. , Jonsson, M. , Yeung, L. W. Y. , Kärrman, A. , Ahrens, L. , Ekblad, A. & Wang, T. Per- and polyfluoroalkyl contaminated freshwater impacts adjacent riparian food webs.