This page in English

Alina Koch

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303152

Rum: B3316

Alina Koch

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar | 

Artiklar i tidskrifter

Koch, A. , Kärrman, A. , Yeung, L. W. Y. , Jonsson, M. , Ahrens, L. & Wang, T. (2019). Point source characterization of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) and extractable organofluorine (EOF) in freshwater and aquatic invertebrates. Environmental Science: Processes & Impacts, 21 (11), 1887-1898.

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Koch, A. (2020). Characterisation of PFASs and Organofluorine in Freshwater Environments - Transfer from water to land via emergent aquatic insects. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.