This page in English

Amélie Wallenhammar

Tjänstetitel: Laboratorieingenjör Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301497

Rum: C3209

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Wallenhammar, A. , Lindqvist, R. , Asghar, N. , Gunaltay, S. , Fredlund, H. , Davidsson, Å. , Andersson, S. , Överby, A. K. & et al. (2020). Revealing new tick-borne encephalitis virus foci by screening antibodies in sheep milk. Parasites & Vectors, 13 (1).

Konferensbidrag

Wallenhammar, A. , Asghar, N. , Gunaltay, S. , Lindqvist, R. , Fredlund, H. , Davidsson, Å. , Andersson, S. , Överby Wernstedt, A. & et al. (2019). Revealing new tick-borne encephalitis foci by screening antibodies in sheep milk. I: 16th Smögen Symposium on Virology, August 22-24, 2019. Konferensbidrag vid 16th Smögen Symposium on Virology, Smögen, Sweden, August 22-24, 2019..
Wallenhammar, A. , Asghar, N. , Gunaltay, S. , Andersson, S. , Davidsson, Å. , Överby Wernstedt, A. & Johansson, M. (2018). Developing a novel strategy to determine new Tick-borne encephalitis foci. I: 15th Smögen Summer Symposium on Virology, Smögen, Sweden, August 23-25, 2018.. Konferensbidrag vid 15th Smögen Summer Symposium on Virology, August 23-25, 2018.