This page in English

Anas Alhashimi

Tjänstetitel: Postdoktor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Anas Alhashimi

Om Anas Alhashimi

Jag är forskardoktor vid Mobile Robotics and Olfaction Lab (MR&O) vid Örebro universitet. Jag avslutade min doktorsexamen vid institutionen för datavetenskap, elektroteknik och rymdteknik, Luleå tekniska universitet (2018). Jag har kandidatexamen och kandidatexamen i elektronik- och kommunikationsteknik (1999, 2002). Jag är intresserad av följande forskningsämnen:

  • FMCW radar- och laseravståndssökare (Lidar) för robotapplikationer
  • Statistisk sensormodellering och kalibrering
  • Parameteruppskattning och modellbeställningsval under variabel brusvariation (heteroscedasticitet)
  • Gemensamma parametrar och tillståndsuppskattning (linjära och icke-linjära system)
  • Monte Carlo metoder
  • Robotlokalisering och kartläggning
  • Robotnavigering och vägplanering

Forskningserfarenhet
Doktorandforskare

utvecklat statistiska sensormodellerings- och kalibreringsalgoritmer
Utvecklade gemensamma parametrar och tillståndsberäkningsalgoritmer för sensorkalibrering när data är ofullständiga

Magisterforskare

Presenterade självorganiserande neurala nätverk för radarsignalavgränsning
utvecklade algoritmer för att identifiera radar PRF (Pulse Repetition Frequency)

Forskningsprojekt

Avslutade projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag