This page in English

Anders Herdenstam

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Restaurang- och hotellhögskolan

E-post:

Telefon: 019 302027

Rum: K1104

Anders Herdenstam
Forskningsämne

Om Anders Herdenstam

 

Forskning

Anders Herdenstam är universitetslektor inom ämnet  Måltidskunskap och Värdskap och har disputerat inom forskningsområdet Yrkeskunnande och Teknologi vid Kungliga Tekniska Högskolan. En central inriktning inom detta område är studier av erfarenhetsbaserad kunskap och överföring av expertkunskaper. Inom detta område studerar Anders hur analytiska sensoriska ansatser kan kombineras med analogiska för att utveckla nya situationsbetingade metoder som kan tillämpas inom olika områden: Pedagogisk träning och produktutveckling för att kunna lära ut och hantera komplexa sensoriska erfarenheter, Multi-sensoriska måltidsstudier, t.ex. inom fältet nya proteinkällor, för att fördjupa förståelsen av sensoriska och kontextuella faktorer avgörande vid olika måltidssituationer.

Undervisning och handledning

Anders har över 20 års erfarenhet som egen företagare, inköpsansvarig och professionell  vinprovare med kompetenser inom provningsmetodologi, mat och vin i kombination samt multisensorisk träning.

Pågående projekt

1. Training of sommeliers - Dialogue seminar and Repertory grid method (RGM) combined as pedagogical methods

2. Måltidslaboratorium, innovationer och forskning i samverkan med näringslivet

"Förstudien syftar till klarlägga förutsättningarna och krav för ett Måltidslaboratorium. Målet med laboratoriet är via innovationer och forskning i samverkan med näringslivet utveckla nya produkter och lösningar för marknaden, nationellt och internationellt. RHS, Campus Grythyttan är utpekad som en innovativ miljö som ska utvecklas. I detta arbete handlar det om att öka utbytet, kompetens- och kunskapsmässigt, mellan RHS och omgivande samhälle och näringsliv”

3. Nätverket "Yrkeskunnande och teknologi", tidigare forskningsgrupp KTH.

  

Publikationer

Anders har publicerat en doktorsavhandling, en licentiatavhandling samt artiklar enligt nedan.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar | 

Artiklar i tidskrifter

Herdenstam, A. P. F. , Nilsen, A. & Öström, Å. (2020). Breaking the silence: A pilot study investigating communication skills of sommeliers and chefs after analogical training. International Journal of Gastronomy and Food Science, 20.
Herdenstam, A. P. F. , Nilsen, A. N. , Öström, Å. & Harrington, R. J. (2018). Sommelier training: Dialogue seminars and repertory grid method in combination as a pedagogical tool. International Journal of Gastronomy and Food Science, 13, 78-89.
Herdenstam, A. P. F. , Hammarén, M. , Ahlström, R. & Wiktorsson, P. (2009). The professional language of wine: perception, training and dialogue. Journal of Wine Research, 20 (1), 53-84.

Doktorsavhandlingar

Herdenstam, A. P. F. (2011). Den arbetande gommen: vinprovarens dubbla grepp, från analys till upplevelse. (Doctoral dissertation). Stockholm: KTH Royal Institute of Technology.

Kapitel i böcker, del av antologier

Harrington, R. J. , Liu, Y. , Hammond, R. , Herdenstam, A. P. F. & Marlowe, B. (2020). International Hospitality Development: Training to Enhance the Understanding of ‘The Art of Hospitality’ Business Model. I: Marco A. Gardini, Michael C. Ottenbacher, Markus Schuckert, The Routledge Companion to International Hospitality Management (ss. 106-116). New York: Routledge.
Herdenstam, A. P. F. (2004). "Ett oändligt antal sinnen...". I: Inga-Britt Gustafsson, Börje Stålhammar, Kultur och identitet: Doktorandkurs i spetsen "Sinnena och konsten" (ss. 109-120). Örebro: Örebro universitetsbibliotek.

Konferensbidrag

Herdenstam, A. P. F. , Hammarén, M. , Ahlström, R. & Wiktorsson, P. (2003). The professional language for wine tasters: improving communication by dialogue method. I: J.S.A. Edwards, I-B. Gustafsson, Culinary Arts and Sciences IV Global and National Perspectives. Konferensbidrag vid Fourth international conference on culinary arts and sciences, Global and national perspectives, ICCAS 03, Bournemouth University, England and Örebro University, Sweden, 2003 (ss. 74-83). Poole: Worshipful Company of Cooks Research Centre, Bournemonth University.

Licentiatavhandlingar

Herdenstam, A. P. F. (2004). Sinnesupplevelsens estetik: vinprovaren, i gränslandet mellan konsten och vetenskapen. Lic.-avh. Stockholm: Kungliga Tekniska Högskolan.