This page in English

Anders Jans

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Anders Jans
Forskningsämne

Om Anders Jans

Specialistläkare i kirurgi

Övre gastrosektionen, Kirurgiska kliniken, Region Örebro län.

 

Forskning

Glykemiska effekter efter bariatrisk kirurgi. Förenklat kan det beskrivas som hur överviktskirurgi påverkar blodsockret, och då i relation till både diabetes och symtomgivande blodsockerfall.

Publikationer