This page in English

Anders Jans

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Anders Jans

Forskningsämne

Om Anders Jans

Specialistläkare i kirurgi

Övre gastrosektionen, Kirurgiska kliniken, Region Örebro län.

 

Forskning

Glykemiska effekter efter bariatrisk kirurgi. Förenklat kan det beskrivas som hur överviktskirurgi påverkar blodsockret, och då i relation till både diabetes och symtomgivande blodsockerfall.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter

Stenberg, E. , Olbers, T. , Cao, Y. , Sundbom, M. , Jans, A. , Ottosson, J. , Naslund, E. & Näslund, I. (2021). Factors determining chance of type 2 diabetes remission after Roux-en-Y gastric bypass surgery: a nationwide cohort study in 8057 Swedish patients. BMJ Open Diabetes Research & Care, 9 (1).