This page in English

Anders Jansson

Tjänstetitel: Skrivhandledare Organisation: Universitetsbiblioteket

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Anders Jansson

Om Anders Jansson

Anders är skrivhandledare på Akademiskt skrivcentrum vid Örebro universitetsbibliotek. Han arbetar med stöd i akademiskt skrivande på svenska till studenter och doktorander, föreläser om ämnet och håller i fortbildning för undervisande personal.

Anders är kontaktperson för ämnena Biomedicin, Genusvetenskap, Historia, Hörselvetenskap, Idrottsvetenskap, Kriminologi, Musikvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap, Sociologi, Statistik och Statskunskap,