This page in English

Andrey Rudenko

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Andrey Rudenko

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Konferensbidrag | 

Konferensbidrag

Rudenko, A. , Palmieri, L. , Lilienthal, A. & Arras, K. O. (2018). Human Motion Prediction under Social Grouping Constraints. I: 2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). Konferensbidrag vid 25th IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), Madrid, Spain, October 1-5, 2018 (ss. 3358-3364). IEEE.