This page in English

Anita Hurtig-Wennlöf

Tjänstetitel: Biträdande professor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303816

Rum: P1306

Anita Hurtig-Wennlöf

Om Anita Hurtig-Wennlöf

Anita Hurtig-Wennlöf är legitimerad biomedicinsk analytiker inriktning klinisk fysiologi. Medicine doktorsexamen erhölls från Karolinska institutet med avhandlingen Cardiovascular risk factors in children(2005). Hon är docent i medicinsk vetenskap, inriktning medicin och biträdande professor vid Örebro universitet.

Undervisning

Undervisningen ägnas främst till studenter inom biomedicinsk laboratorievetenskap på Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning fysiologi, men även till studenter på avancerad- och forskarutbildningsnivå.

Forskning

Forskningen har fortsatt inom riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom med särskilt fokus på den fysiska aktivitetens roll i riskreduktionen för framtida sjukdom. För närvarande leder hon den AFA-finansierade forskningsstudien Livsstil, biomarkörer och ateroskleros (LBA-studien) där unga personer lämnar blodprover och deltar i undersökningar av blodkärl med hjälp av ultraljud och kartläggning av fysisk aktivitet m.m.

Uppdrag

Anita Hurtig-Wennlöf är programansvarig för masterprogrammet Metoder inom medicinsk diagnostik (120 poäng på avancerad nivå).

Samarbeten

De tätaste samarbetena pågår med personer inom Region Örebro län, Umeå Universitet samt University of Granada, Spain.