This page in English

Anita Tollen

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303741

Rum: P2160

Anita Tollen

Forskningsämne

Om Anita Tollen

Forskningsinriktning/aktuella projekt

Projekttitel: Vardagen och den kommunala dagrehabiliteringens betydelse för äldre personer

Handledare: Huvudhandledare Ann-Britt Ivarsson, bihandledare Marie Lidskog

Undervisning

Arbetsterpeutprogrammet

Övriga uppdrag

Programansvarig arbetsterapeutprogrammet.