This page in English

Ann-Sofie Jonsson

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Restaurang- och hotellhögskolan

E-post:

Telefon: 019 302032

Rum: K1108

Ann-Sofie Jonsson

Forskningsämne

Om Ann-Sofie Jonsson

Ann-Sofie Jonsson började läsa hälsopsykologi på Mälardalens högskola 2004, och det var där hennes intresse för hälsofrågor startade. Hon läste sedan till Hälsopedagog på Högskolan i Gävle, med inriktning psykologi och mat/fysisk aktivitet. Hennes intresse för forskning startatde och hon sökte sig till Karolinska Institutet och läste där en master inom folkhälsovetenskap med inriktning nutrition och fysisk aktivitet. Masteruppsatsen handlade om hur man kan kommunicera frukt- och grönsaksrekommendationer i en livsmedelsbutik på ett nytt sätt. Efter sin masterexamen började hon arbeta som universitetsadjunkt på Högskolan i Halmstad i folkhälsovetenskap. Där undervisade Ann-Sofie främst på det Hälsopedagogiska programmet. Efter det sökte hon sig tillbaka till Karolinska Institutet och fick ett jobb som forskningsassitent. Ann-Sofie saknade dock undervisningen och fick en tjänst som universitetsadjunkt på Mälardalens högskola. Undervisningen har främst varit inriktad mot beteendeförändring, grundläggande kunskaper inom folkhälsovetenskap, hälsopedagogik och nutritionsfrågor. Det stora intresset ligger inom hälso- och sjukvården och hur hälsofrämjande strategier kan bli en än mer naturlig del av arbetet inom den arenan.

 

Forskning

Ann-Sofie är anställd som doktorand inom den universitetsövergripande satsningen kring Succesful Ageing sedan 1 september 2016. Det är en tvärvetenskaplig satsning med fokus på den äldre befolkningen som en resurs och hur man kan främja ett hälsosamt åldrande. Ann-Sofies forskning kommer att inrikta sig mot hur de äldre upplever sina måltider. Arbetstiteln för avhandlingsarbetet är för närvarande "Hur kan måltidsupplevelsen stärkas för bättre och mer fungerande äldremåltider avseende matens sensoriska kvalitet, bemötande och förståelse för styrsystemets villkorande av måltiderna som serveras inom en sjukhusverksamhet"

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier | 

Böcker

Alexopoulou, S. , Fart, F. , Jonsson, A. , Karni, L. , Kenalemang, L. M. , Krishna, S. , Lindblad, K. , Loutfi, A. & et al. Kristoffersson, E. (ed.) & Nilsson, K. (ed.) (2018). Successful ageing in an interdisciplinary context: popular science presentations. Örebro: Örebro University.

Kapitel i böcker, del av antologier

Jonsson, A. & Öström, Å. (2017). Måltidsmiljö och verksamhetsstruktur. I: Mat och måltider i äldreomsorgen: vetenskapliga underlag om måltidsmiljö och verksamhetsstruktur, fysiologiska och sensoriska aspekter av åldrandet samt särskilda näringsbehov hos sköra äldre (ss. 103-137). Uppsala: Livsmedelsverket.
Öström, Å. & Jonsson, A. (2017). Sensorik och åldrande. I: Mat och måltider i äldreomsorgen: vetenskapliga underlag om måltidsmiljö och verksamhetsstruktur, fysiologiska och sensoriska aspekter av åldrandet samt särskilda näringsbehov hos sköra äldre (ss. 81-102). Uppsala: Livsmedelsverket.