This page in English

Anna-Maija Norberg

Tjänstetitel: - Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303373

Rum: F3161

Anna-Maija Norberg

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Anna-Maija Norberg

Anna-Maija Norberg är doktorand i svenska språket. Hennes avhandlingsprojekt Literacy i två ämnen på högstadiet är en sammanläggningsavhandling där en redan publicerad licentiatuppsats (Norberg, 2015) utgör en del. I den undersöktes undervisning och bedömning av skrivande i svenskämnet på högstadiet, medan den planerade studien handlar om literacy i ämnet idrott och hälsa på högstadiet. Det övergripande syftet för hela avhandlingen är att jämföra den roll literacy kan ha i två så olika ämnen. Metoden är etnografisk och det teoretiska ramverket bygger på literacyforskning inom New Literacy Studies. Preliminära forskningsfrågor i den planerade studien handlar om vilka texter eleverna läser och skriver inom ämnet idrott och hälsa och vilket idrottskunnande som synliggörs i dessa texter.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar | 

Artiklar i tidskrifter

Norberg, A. (2020). Ämnesspecifik textanvändning i idrott och hälsa. Kielikukko (2).

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Norberg, A. (2021). Skriftpraktiker i idrott och hälsa på högstadiet: en textetnografisk undersökning. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Kapitel i böcker, del av antologier

Norberg, A. (2019). Frågor i klassrummet som en aspekt av formativ bedömning i skrivundervisningen på högstadiet. I: Viveca Lindberg, Inger Eriksson, Astrid Pettersson, Formativ bedömning: Utmaningar för undervisningen (ss. 261-286). Stockholm: Natur och kultur.

Konferensbidrag

Norberg, A. (2019). Elevtexter i idrott och hälsa – entextualiseringar av vilken kunskap?. Konferensbidrag vid Svenskans beskrivning 37, Åbo, Finland, May 8-10, 2019.
Norberg, A. (2019). Literacy practices in Physical Education and Health. Konferensbidrag vid 21st European Conference on Literacy (CPH 2019), Copenhagen, Denmark, August 4-7, 2019.
Norberg, A. (2019). Performans och text – entextualiseringar av dans och rytmik. Konferensbidrag vid Skriv!Les!, Stavanger, Norway, May 7-9, 2019.
Norberg, A. (2019). Students’ writing in Physical Education and Health – entextualizations of what knowledge?. Konferensbidrag vid NOFA7​, Nordic Conference on​ Teaching and Learning in Curriculum Subjects, Stockholm, Sweden, May 13-15, 2019.
Norberg, A. (2019). Ämnesspecifik literacy – mer än begrepp?. Konferensbidrag vid Lärarnas forskningskonferens 2019 (LFK-19), Stockholm, Sweden, October 29, 2019.
Norberg, A. (2018). Att läsa och skriva i ett praktisk-estetiskt ämne? Skriftpraktiker i idrott och hälsa på högstadiet. Konferensbidrag vid Lärarnas forskningskonferens (LFK 2018), Tumba, Sweden, October 30, 2018.
Norberg, A. (2016). Elever i årskurs 7 skriver saga och recension. Konferensbidrag vid Svenska med Didaktisk inriktning (SMDI 2016), Karlstad, Sweden, November 24-25, 2016.

Licentiatavhandlingar