This page in English

Anna Heuman

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301098

Rum: F2146

Anna Heuman

Om Anna Heuman

Anna Heuman är doktorand i svenska språket. Hennes forskningsintressen rör diskursanalys och meningsskapande med speciellt fokus på språkideologi och språkpolitik. Annas avhandlingsprojekt behandlar metalingvistiska diskussioner i vardaglig interaktion och hur uppfattningar om språk förhandlas och konstrueras i dessa sammanhang.