This page in English

Anna Meehan

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303989

Rum: L2244

Anna Meehan

Om Anna Meehan

Uppdrag

Anna Meehan är sedan 2016 enhetschef i kriminologi och fungerar som koordinator för IDA-programmet.

Anna har en kandidatexamen i kriminologi, en magisterexamen i psykologi med inriktning mot kriminologi samt en magisterexamen i engelska.

Undervisning

Anna undervisar på Termin 2, Termin 3 och Termin 5 inom Kriminologiprogrammet. Och då främst om samverkan i brottsförebygande och trygghetsfrämjande arbete, vad trygghet är, hur trygghet kan förstås och hur vi kan främja trygghet samt integrativ teori och forskning om orsaker till brott. 

Anna är kursansvarig för praktikkursen Praktik för kriminologer. 

Forskning

Forskningsmässigt är Anna en del av forskningsmiljön Center for Criminological and Psychosocial Research (CAPS).

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Fanti, K. A. , Hellfeldt, K. , Colins, O. F. , Meehan, A. , Andershed, A. & Andershed, H. (2019). Worried, sad, and breaking rules?: Understanding the developmental interrelations among symptoms of anxiety, depression, and conduct problems during early childhood. Journal of criminal justice, 62, 23-28.
Bergman, L. R. , Andershed, A. , Meehan, A. & Andershed, H. (2018). Individual development and adaptation (IDA): A life-span longitudinal program suited for person-oriented research. Journal for Person-Oriented Research, 4 (2), 63-77.

Konferensbidrag

Hellfeldt, K. , Andershed, H. , Göransson, S. , Meehan, A. & Sverke, M. (2018). Student Generated Violence towards Teachers in Swedish Schools: Prevalence and Characteristics of Victimization and Identification of Risk and Protective Factors. Konferensbidrag vid The Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 12-14, 2018 (ss. 172-173).
Hellfeldt, K. , Andershed, H. , Göransson, S. , Meehan, A. & Sverke, M. (2018). Teacher-victimization in Swedish schools: Identification of risk factor. Konferensbidrag vid 6th European Association for Forensic Child & Adolescent Psychiatry, Psychology & other involved professions Congress (EFCAP 2018). Young victims and young offenders. Prevention and intervention within families and institutions, Venice, Italy, June 20-22, 2018.