This page in English

Anna Svärd

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Anna Svärd
Forskningsämne

Om Anna Svärd

Anna är doktorand vid Institutionen för Medicinska Vetenskaper med inriktning mot infektion och inflammation. Hennes handledare är Torbjörn Bengtsson vid Cardiovascular Research Centre, CVRC. Annas bihandledare är Eleonor Palm, lektor vid institutionen för Hälsovetenskaper. Annas doktorandstudier genomförs i samarbete med Linköpings Universitet där hennes bihandledare är Daniel Aili vid Institutionen för Fysik, Kemi och Biologi. 

Annas forskning syftar till att utveckla och utvärdera sensorer av nanostorlek för att kunna förbättra diagnostik av tandlossning. Forskningen syftar även till att utvärdera effekten av en antimikrobiell peptid som möjligen kan hämma tandlossningssjukdomen. 

Anna tog sin masterexamen inom biomedicin vid Linköpings Universitet år 2016 och har sedan tidigare även en tandläkarexamen från Göteborgs Universitet.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter