This page in English

Anna Westerlund

Tjänstetitel: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

E-post:

Telefon: 019 303799

Rum: U2154

Anna Westerlund

Om Anna Westerlund

Anna Westerlund är bibliotekarie på Örebro universitetsbiblioteks enhet för Medier och vetenskaplig publicering och har sitt kontor på huvudbiblioteket, Campus Örebro. Anna har en masterexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap från Uppsala universitet (2020).

Forskningsstöd

I sitt arbete med öppen vetenskap hjälper hon forskare med publicering med öppen tillgång (Open Access).

Anna arbetar även med publikationsdatabasen DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) där hon hjälper forskare med bland annat bibliografisk granskning och parallellpublicering av publikationer.

Medier

Anna bevakar och köper in litteratur inom ämnena matematik, statistik och litteraturvetenskap.

Övriga arbetsuppgifter

Anna arbetar i huvudbibliotekets informationsdisk och besvarar frågor i universitetsbibliotekets chatt.