This page in English

Anne Lillvist

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Om Anne Lillvist

Anne Lillvist är universitetslektor och docent i pedagogik vid Institutionen för Humaniora Utbildning  och Samhällsvetenskap (HuMUS) vid Örebro Universitet. Anne disputerade 2010 i psykologi och arbetade därefter som lektor i pedagogik vid Mälardalens högskola, fram till 2018 då hon återvände till Örebro Universitet.

Lillvist forskar om specialpedagogiska frågor rörande förskola och de tidiga skolåren, mer specifikt om särskilt stöd och förskolan som en inkluderande miljö samt om övergångar mellan skolverksamheter för barn och elever i behov av särskilt stöd. Ytterligare ett forskningsintresse är förskolans dokumentationspraktiker och systematiskt kvalitetsarbete och hur detta kan beforskas genom praktiknära forskning.

Foskning

Sin forskning bedriver Lillvist i forskargupperna ReCEL (research on children´s Educaton and Learning) och Specialpedagogik, Utbildning och Lärande. 

Undervisning

Anne undervisar främst på förskollärarprogrammet och i forskarutbildningskurser med fokus på kvantitativ metod och forskningsetik.

Sedan 2018 är Lillvist vetenskaplig ledamot i Etikprövningsmyndighetens avdelning för övrig forskning.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Samlingsverk (redaktör)

Övrigt