This page in English

Anneli Jöesaar

Tjänstetitel: Verksamhetsutvecklare Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303230

Rum: -

Anneli Jöesaar

Om Anneli Jöesaar

Arbetsområden:

Anneli Jöesaar arbetar som verksamhetsutvecklare för både Regionalt utvecklingscentrum (RUC) och på Lärarutbildningens kansli.

Hennes roll är inriktad på regional forskningsbaserad samverkan och insatser från skolmyndigheter samt den verksamhetsförlagda lärarutbildningen (VFU).

Bakgrund:

Anneli är legitimerad lärare i bild och engelska samt innehar fil.Master i Pedagogiskt arbete. Hon har även arbetat med kommunövergripande skolutvecklingsfrågor bland annat i roll som kvalitetsstrateg och genuspedagog.