This page in English

Annika Agélii Genlott

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Annika Agélii Genlott

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Agélii Genlott, A. , Grönlund, Å. , Viberg, O. & Andersson, A. (2021). Leading dissemination of digital, science-based innovation in school - a case study. Interactive Learning Environments.
Agélii Genlott, A. , Grönlund, Å. & Viberg, O. (2019). Disseminating digital innovation in school: leading second-order educational change. Education and Information Technologies: Official Journal of the IFIP technical committee on Education, 24 (5), 3021-3039.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Agélii Genlott, A. (2020). Designing for Transformational Change in School: Digitalizing the Digitized. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Kapitel i böcker, del av antologier

Agélii Genlott, A. & Grönlund, Å. (2014). Att lära sig läsa och skriva - i nutid och för framtid. I: Elza Dunkels; Simon Lindgren, Interaktiva medier och lärandemiljöer (ss. 155-166). Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Manuskript