This page in English

Annika Agélii Genlott

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Annika Agélii Genlott

Forskningsprojekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier | 

Artiklar i tidskrifter

Kapitel i böcker, del av antologier

Agélii Genlott, A. & Grönlund, Å. (2014). Att lära sig läsa och skriva - i nutid och för framtid. I: Elza Dunkels; Simon Lindgren, Interaktiva medier och lärandemiljöer (ss. 155-166). Malmö: Gleerups Utbildning AB.