This page in English

Annina H Persson

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 301363

Rum: L2421

Annina H Persson
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Annina H Persson

Bakgrund

 • Jur. kand. 1990 vid Stockholms universitet.
 • Tingsmeritering vid Stockholms Länsrätt 1990-1991.
 • Jur. dr. och lektor 1998 vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet.
 • Antagen som docent 2000 vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet.
 • Gästprofessor vid Riga Graduate School of Law, Riga, Lettland, 2001-2003.
 • Marie Curie Fellow, Zentrum für Europäische Rechtspolitik, Bremen university, 2006-2007.
 • Gästprofessor vid Centrum för Bank och Finans, KTH, 2008.
 • Professor i rättsvetenskap med inriktning mot civilrätt vid Örebro universitet sedan januari 2008.
 • Gästprofessor vid Fastigheter och byggande, KTH, 2019.
 • Gästprofessor, Handelsrätt, Uppsala universitet, 2020.

Forskningsinriktning

Min forskning är inriktad på central förmögenhetsrätt, särskilt krediträtt, sakrätt och insolvensrätt.

Uppdrag (urval)

 • Expert i den statliga utredningen "Överskuldsättning i kreditsamhället?", SOU 2013:78.
 • Expert i den statliga utredningen "Vägen tillbaka för överskuldsatta", SOU 2008:82
 • Expert i den statliga utredningen "Ett samlat insolvensförfarande - förslag till lag, SOU 2010:2.
 • Sveriges representant vid UNCITRAL´s möten om insolvensrätt. 2001-2002.
 • Anställd som Ämnessakkunnig i Finansdepartementet, 1 juni till 1 dec 2012.
 • Anställd som Ämnessakkunnig i Näringsdepartementet 2015. (Se SOU 2016:72)

Nätverk & samarbeten (urval)

 • Akademin för Insolvensrätt, Ingår i Akademiska Rådet. Karlstads universitet
 • CERIL - Conference on European Restructuring and Insolvency Law  
 • Styrelseledamot, INTRATI - Insolvensrättslig tidskrift, Karlstad universitet

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M. (2020). Avtalsvillkor vid kreditgivning - om förtäckt företagsrekonstruktion och skötselborgen. Insolvensrättslig tidskrift (4), 29-51.
Engström, R. & Persson, A. H. (2020). Fastighetsmäklare- om behoven av mer utbildning och tillsyn. Insolvensrättslig tidskrift (1), 47-76.
Karlsson-Tuula, M. , Persson, A. H. , Braunerhjelm, P. & Eklund, J. (2020). Rädda våra företagare nu!. Dagens Juridik, 6 maj.
Persson, A. H. (2019). Betingelser: en svårfångad sakrättslig företeelse. Insolvensrättslig tidskrift (1), 12-27.
Persson, A. H. (2019). Hur mycket får en bostadsrätt vara värd för att undantas från utmätning ?. Insolvensrättslig tidskrift (2), 65-67.
Persson, A. H. (2019). Lönegaranti i gränsöverkridande insolvenssituationer. Insolvensrättslig tidskrift (2), 51-63.
Persson, A. H. , Karlsson-Tuula, M. , Lorenzon, J. & Nordlund, B. (2019). Värdering av tillgångar i det nya insolvensdirektivet. Insolvensrättslig tidskrift, 4 (4), 58-66.
Persson, A. H. (2019). Värdering av tillgångar ur ett exekutionsrättsligt perspektiv. Insolvensrättslig tidskrift (3), 53-69.
Persson, A. H. & Kristoffersson, E. (2018). Intermediary Platforms and their users - in the light of the Swedish Consumer and Tax Regulation. Insolvensrättslig tidskrift, 4, 10-34.
Kristoffersson, E. & Persson, A. H. (2018). Intermediary Platforms and Their Users – in the Light of the Swedish Consumer and Tax Regulations. Insolvensrättslig tidskrift (4), 10-34.
Karlsson-Tuula, M. & Persson, A. H. (2017). På vems förslag utses konkursförvaltaren?. Insolvensrättslig Tidskrift (3), 45-60.
Persson, A. H. & Larsson, Y. (2017). Skatteverkets särställning i fråga om skatter vid gäldenärens insolvens. Insolvensrättslig tidskrift (4), 10-58.
Karlsson-Tuula, M. & Persson, A. H. (2017). Vem är behörig att ansöka om att försätta en bostadsrättsförening i konkurs?. Insolvensrättslig Tidskrift (2), 10-20.
Persson, A. H. (2016). En europeisk strategi för att hantera misslyckade företagssatsningar. Insolvensrättslig tidskrift, 1 (1), 38-41.
Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M. (2016). Ett mer flexibelt system för förbättrade företagsrekonstruktioner - hur?. Insolvensrättslig tidskrift (2), 66-77.
Persson, A. H. (2014). Kan en svensk kommun gå i konkurs?. Ackordscentralen Nyheter (3).
Persson, A. H. & Henrikson, A. (2014). Regulation of Instant Loans and Other Credits in Swedish Law. Juridica International (22), 57-70.
Persson, A. H. , Henriksson, A. S. & Lundström, K. (2013). Household credit, indebtedness and insolvency. European Review of Private Law, 21 (3), 795-814.
Kristoffersson, E. & Persson, A. H. (2012). Felaktiga inbetalningar till skattekonton. Svensk skattetidning (5), 494-505.
Persson, A. H. (2012). Seniorlån - en skuldfälla eller ett sätt att få guldkant på tillvaron?. Juridisk Tidskrift (4), 841-853.
Persson, A. H. (2011). Kvalificerat insolvent enligt skuldsaneringslagen?: rättsfall. Juridisk Tidskrift (4), 912-917.
Persson, A. H. (2007). Bidrar borgensinstitutet till individers överskuldsättning?. Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet (1), 47-65.
Persson, A. & Millqvist, G. (2007). Förmögenhetsrätten under de senaste hundra åren och där bortom: några spridda nedslag. Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet (Jubileumshäfte), 88-102.
Persson, A. H. (2006). Ett nytt skuldsaneringsförfarande. Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet (1), 86-105.
Persson, A. H. & Millqvist, G. (2006). Omfattas företagsinteckning av artikeln 5 i EU:s insolvensförordning?. Svensk Juristtidning, 464-469.
Persson, A. H. (2006). Upphovsmannens rätt i förläggarens konkurs: konkursfordran eller massafordran?. Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet (1), 175-185.
Persson, A. H. & Van Schaick, B. (2005). OGH, 6.12.2001: Wirkliche Übergabe bei Schenkung auch durch Besitzkonstitut?. European Review of Private Law, 13 (2), 195-207.
Persson, A. H. (2004). Hur behandlas en okänd och tvistig fordran i ett skuldsaneringsärende?. Juridisk Tidskrift (1), 157-163.
Persson, A. H. (2004). Utgör testamente hinder mot försäljning av 6 § samäganderättslagen?. Juridisk Tidskrift (4), 919-923.
Persson, A. H. (2003). Allmänna villkor  för skuldsanering uppfyllda?. Juridisk Tidskrift, 15 (1-2), 125-132.
Persson, A. H. (2003). Förutsättningar för att bevilja skuldsanering?. Juridisk Tidskrift (4), 910-918.
Persson, A. H. (2003). Nya regler för godtrosförvärv av lösöre. Svensk Juristtidning (9), 1033-1041.
Persson, A. H. (2002). Om kapitaltäckningsgarantier. Juridisk Tidskrift, 82-96.
Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M. (2001). Är lagen om företagsrekonstruktion en papperstiger?. Juridisk Tidskrift, 2001-2002 (1), 76-88.
Persson, A. H. (2000). Om utvecklingstendenser beträffande harmonisering av reglerna för säkerhetsrätter. Juridisk Tidskrift (2), 331-347.
Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M. (1999). Behandling av pensionsstiftelsers fordran i rekonstruktion. Juridisk Tidskrift (3), 744-751.

Artiklar, recensioner

Böcker

Hellner, J. , Hager, R. & Persson, A. H. (2020). Speciell avtalsrätt II: kontraktsrätt. H.2, Allmänna ämnen (7ed.). Stockholm: Norstedts Juridik.
Lundberg, K. , Schüldt, J. , Rother-Schirren, T. , Lagerstedt, A. , Calleman, C. , Nordell, P. , Persson, A. H. , Radetzki, M. & et al. (2019). Juridik: civilrätt, straffrätt, processrätt (5ed.). Stockholm: Sanoma utbildning.
Hellner, J. , Hager, R. & Persson, A. H. (2019). Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. Häfte 1. Särskilda avtal (7ed.). Stockholm: Norstedts Juridik AB.
Persson, A. H. (2018). Commercial and Economic Law in Sweden (4ed.). Alphen aan den Rijn, The Netherlands: Kluwer Law International.
Karlsson-Tuula, M. & Persson, A. H. (2018). Den skuldsatta damen: Några insolvensrättsliga spörsmål (1ed.). Örebro: Örebro universitet.
Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M. (2017). Företagsrekonstruktion: I teori och praktik (3ed.). Stockholm: Wolters Kluwer.
Lundberg, K. , Schüldt, J. , Rother-Schirren, T. , Lagerstedt, A. , Calleman, C. , Nordell, P. J. , Persson, A. H. , Radetzki, M. & et al. (2017). Juridik: Civilrätt, straffrätt, processrätt (4ed.). Stockholm: Sanoma Utbildning.
Lundberg, K. , Schüldt, J. , Rother Schirren, T. , Lagerstedt, A. , Calleman, C. , Lunell, E. , Persson, A. H. , Radetzki, M. & et al. (2017). Juridik: ord och begrepp (1ed.). Stockholm: Sanoma utbildning.
Lundberg, K. , Schüldt, J. , Rother Schirren, T. , Lagerstedt, A. , Calleman, C. , Persson, A. H. , Radetzki, M. & Zila, J. (2017). Juridik: övningar, rättsfall, tentamen (2ed.). Stockholm: Sanoma Utbildning.
Gregow, T. , Millqvist, G. , Persson, A. H. & Walin, G. (2017). Utsökningsbalken: En kommentar (5ed.). Wolters Kluwer.
Persson, A. H. (2016). Commercial and Economic Law in Sweden (3ed.). Alphen ann den Rijn, NL: Kluwer Law International (International Encyclopaedia ).
Hellner, J. , Hager, R. & Persson, A. H. (2016). Speciell avtalsrätt II: kontraktsrätt. H.2, Allmänna ämnen (6ed.). Stockholm: Wolters Kluwer.
Lundberg, K. , Schüldt, J. , Rother-Schirren, T. , Lagerstedt, A. , Calleman, C. , Nordell, P. J. , Persson, A. H. , Radetzki, M. & et al. (2015). Juridik: civilrätt, straffrätt, processrätt (3ed.). Stockholm: Sanoma Utbildning.
Lundberg, K. , Rother-Schirren, T. , Lagerstedt, A. , Calleman, C. , Persson, A. H. , Radetzski, M. & Zila, J. (2015). Juridik: övningar, rättsfall, tentamen (1ed.). Stockholm: Sanoma Utbildning.
Persson, A. H. , Hager, R. & Hellner, J. (2015). Speciell avtalsrätt II: kontraktsrätt. H.1, Särskilda avtal (6ed.). Stockholm: Norstedts Juridik AB.
Persson, A. H. & Saf, C. (2014). Mellanmän: om kommissionärer, handelsagenter och andra representanter (1ed.). Stockholm: Liber.
Lundberg, K. , Schüldt, J. , Rother-Schirren, T. , Lagerstedt, A. , Calleman, C. , Nordell, P. J. , Persson, A. H. , Radetzki, M. & et al. (2013). Juridik: civilrätt, straffrätt, processrätt (2ed.). Stockholm: Sanoma utbildning.
Persson, A. H. , Millqvist, G. & Gregow, T. (2013). Utsökningsbalken: en kommentar. Stockholm: Norstedts Förlag.
Persson, A. H. (2012). Commercial and economic law in Sweden. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M. (2012). Företagsrekonstruktion: i teori och praktik (2ed.). Stockholm: Norstedts Juridik AB.
Walin, G. , Millqvist, G. & Persson, A. H. (2012). Panträtt (3ed.). Stockholm: Norstedts Juridik AB.
Lundberg, K. , Schüldt, J. , Rother- Schirren, T. , Lagerstedt, A. , Calleman, C. , Nordell, P. J. , Persson, A. H. , Radetzki, M. & et al. (2011). Juridik: civilrätt, straffrätt, processrätt (1ed.). Stockholm: Bonnier utbildning.
Hellner, J. , Hager, R. & Persson, A. H. (2011). Speciell avtalsrätt II: kontraktsrätt. H 2, Allmänna ämnen (5ed.). Stockholm: Norstedts Juridik AB.
Hellner, J. , Hager, R. & Persson, A. H. (2010). Speciell avtalsrätt II: kontraktsrätt. H.1, Särskilda avtal (5ed.). Stockholm: Norstedts Juridik AB.
Walin, G. , Gregow, T. , Löfmarck, P. , Millqvist, G. & Persson, A. H. (2009). Utsökningsbalken: en kommentar (4ed.). Stockholm: Norstedts Juridik AB (Norstedts blå bibliotek ).
Hellner, J. , Hager, R. & Persson, A. H. (2006). Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. H. 2. Allmänna ämnen (4ed.). Stockholm: Norstedts Juridik AB.
Hellner, J. , Hager, R. & Persson, A. H. (2005). Speciell avtalsrätt II: Kontraktsrätt. H. 1. Särskilda avtal (4ed.). Stockholm: Norstedts Juridik AB.
Persson, A. H. (2003). Commercial and Economic Law: Sweden (1ed.). The Hague: Kluwer Law International (International Encyclopedia of Laws ).
Persson, A. H. , Levin, M. & Wolk, S. (2002). Immaterialrätt och sakrätt (1ed.). Stockholm: Stockholms universitet (Skriftserien / Juridiska fakulteten, Stockholms universitet 71).
Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M. (2001). Företagsrekonstruktion: i teori och praktik (1ed.). Stockholm: Norstedts Juridik AB.
Persson, A. H. & Westerlund, L. (2000). Civilrättsliga reflektioner på användningen av mänskligt biologiskt material (1ed.). Stockholm: Juridiska fakulteten, Stockholms universitet (Skriftserien / Juridiska fakulteten, Stockholms universitet 64).
Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M. (2000). Är lagen om företagsrekonstruktion en papperstiger? (1ed.). Stockholm: A.H. Persson.
Persson, A. H. (1998). Förbehållsklausuler: en studie om en säkerhetsrätts nuvarande och framtida ställning (1ed.). Stockholm: Jure (Rättsvetenskapliga biblioteket 7).
Persson, A. H. (1998). Förbehållsklausuler i vissa främmande rättssystem (1ed.). Stockholm: Jure (Rättsvetenskapliga biblioteket 7:2).

Kapitel i böcker, del av antologier

Karlsson-Tuula, M. & Persson, A. H. (2020). Avtalsvillkor vid kreditgivning – om förtäckt företagsrekonstruktion och skötselborgen. I: Jan Andersson, Karin Blad, Clara Ehn, Jessica Östberg, Vänbok till Anders Lagerstedt: Studier i associationsrätt och förmögenhetsrätt (ss. 121-137). Stockholm: Jure.
Karlsson-Tuula, M. & Persson, A. H. (2020). Ekobrott och konkurs i bostadsrättsföreningar - en empirisk studie. I: Marie Karlsson-Tuula, Annina H Persson och Patrik Lindskoug, Festskrift till Rolf Dotevall (ss. 729-744). Lund: Stiftelsen Juristförlaget i Lund.
Persson, A. H. & Ingvarsson, T. (2020). Immoral Contracts In Sweden. I: Aurelia Colombi Ciacchi, Chantal Mak, Zeeshan Mansoor, Immoral Contracts In Europe 2020 (ss. 740-. Cambridge: Intersentia.
Karlsson-Tuula, M. & Persson, A. H. (2020). Några fastighetsrättsliga spörsmål i svensk rätt. I: Marie Karlsson-Tuula, Annina H. Persson, Några fastighetsrättsliga spörsmål i svensk rätt (ss. 45-75). Karlstad: Karlstad University Press.
Persson, A. H. & Henrikson, A. (2020). Skuldsaneringslagarna - nu och i framtiden. I: Marie Karlsson-Tuula, Annina H. Persson, Göran Lambertz, Vänbok till Mikael Mellqvist (ss. 51-66). Stockholm: Jure.
Persson, A. H. (2019). Betingelser: en svårfångad sakrättslig företeelse. I: Lars Gorton, Lars Heuman, Annina H. Persson och Gustaf Sjöberg, Festskrift till Göran Millqvist (ss. 511-524). Stockholm: Jure.
Persson, A. H. (2019). Country report #6: Sweden. I: Strengthening workers´voices in cases of insolvencies (ss. 96-111). Bryssel: Confederation Syndicat European Trade Union.
Persson, A. H. (2019). Godtrosförvärv av bilar och andra fortskaffningsmedel. I: Annina H. Persson, Rättsvetenskap - nu och i framtiden: En antologi från ämnet rättsvetenskap. Örebro: Örebro universitet.
Persson, A. H. (2019). Värdering av tillgångar ur ett exekutionsrättsligt perspektiv. I: Marie Karlsson-Tuula, Värdering av tillgångar vid insolvens (ss. 61-76). Lund: Studentlitteratur AB.
Persson, A. H. & Henrikson, A. (2018). Om barns skuldsättning - fler lagändringar nödvändiga?. I: Lars Edlund, Johnny Herre, Svante O. Johansson, Jan Kleineman och Gertrud Lennander, Festskrift till Stefan Lindskog (ss. 569-583). Stockholm: Jure.
Persson, A. H. (2018). Om äganderättsförbehåll och andra säkerhetsrätter i sjörätten. I: Annina H Persson & Marie Karlsson Tuula, Minnesskrift till Jan Ramberg (ss. 133-149). Stockholm: Jure.
Persson, A. H. & Henrikson, A. (2017). Study to support the Fitness Check of EU Consumer law: Country report Sweden. I: Study for the Fitness Check of EU consumer and marketing law: Final report Part 3 - Country reporting (ss. 1173-1209). . European Commission.
Persson, A. H. (2017). Sweden. I: O' Connor, Emily, Retention of Title: A practical guide to legislation in 37 countries. . ICC (International Chamber of Commerce).
Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M. (2016). National report for Sweden. I: Dennis Faber, Niels Vermunt, Tomas Richter, Jason Kilborn and Paulo Fernando Salles de Toledo, Ranking and priority of creditors. Oxford: Oxford University Press.
Persson, A. H. & Ingvarsson, T. (2015). Moral, dubbel moral eller rätt. I: Annina H Persson, Göran Millqvist och Carolina Saf, Festskrift till Ronney Hagelberg. Stockholm: Jure.
Persson, A. H. (2015). Public litigation in Sweden. I: Schmidt-Kessel, Martin & Strück, Christoph & Kramme, Malte, Im Namen der Verbraucher?: Kollektive Rechtsdurchsetzung in Europa (ss. 125-137). Sipplingen: JWV Jenaer Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.
Ervo, L. & Persson, A. (2015). The Finnish and Swedish legislation in the light of the ARD-directive: boards and ombudsmen. I: Eva Lein, Duncan Fairgrieve, Marta Otero Crespo, Vincent Smith, Collective redress in Europe: why and how? (ss. 455-478). . British Institute of International and Comparative Law.
Persson, A. H. (2014). Lönegaranti i gränsöverskridande transaktioner. I: Lotti Ryberg Welander och Annina H Persson, I rättens utkanter: Festskrift till Catharina Calleman (ss. 305-316). Uppsala: Iustus förlag.
Persson, A. H. (2013). Bank Secrecy. I: Eleonor Kristoffersson, Michael Lang, Pasquale Pistone, Josef Schuch, Claus Staringer, Alfred Storck, Tax secrecy and tax transparency: the relevance of confidentiality in tax law. Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group.
Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M. (2013). National report for Sweden. I: D. Faber, N. Vermunt, J. Kilborn, K. van der Linde, Treatment of contracts in insolvency (ss. 491-511). Oxford: Oxford University Press.
Persson, A. H. (2013). Sanktioner mot banker och kreditmarknadsbolag. I: Festskrift till Josef Zila (ss. 151-160). Uppsala: Iustus förlag.
Kristoffersson, E. , Persson, A. H. , Nergelius, J. , Hambre, A. , Larsson, Y. & Valguarnera, F. (2013). Sweden. I: Eleonor Kristoffersson, Michael Lang, Pasquale Pistone, Josef Schuh, Claus Staringer, Alfred Storck, Tax Secrecy and Tax Transparency: The Relevance of Confidentiality in Tax Law (ss. 1079-1110). Wien: Peter Lang Publishing Group.
Persson, A. H. (2013). The new Swedish debt relief act. I: Backert, W & Block-Lieb, S & Niemi, J., Contemporary issues in consumer bankruptcy (ss. 55-66). Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group.
Persson, A. H. (2012). Bona fide acquisition of cars and other motor vehicles. I: Peter Wahlgren, Commercial law (ss. 273-282). . Stockholm Institute for Scandinavian Law : Jure [distributör].
Persson, A. H. (2012). Collective enforcement: European prospects in light of the Swedish experience. I: Stefan Wrbka, Steven van Uytsel, Mathias Siems, Collective actions: enhancing access to justice and reconciling multilayer interests? (ss. 341-363). Cambridge: Cambridge University Press.
Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M. (2012). National report for Sweden. I: Dennis Faber, Niels Vermunt, Jason Kilborn, Tomáš Richter, Commencement of insolvency proceedings (ss. 659-705). Oxford: Oxford University Press.
Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M. (2012). National report for Sweden. I: Dennis Faber, Niels Vermunt, Jason Kilborn, Kathleen Van Der Linde, Treatment of contracts in insolvency. Oxford: Oxford University Press.
Persson, A. H. (2012). The indebtedness of children and young adults in Sweden. I: Farhad Malekian, Kerstin Nordlöf, The sovereignty of children in law (ss. 290-299). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.
Persson, A. H. (2011). Epilog [till artikeln: Vems är skulden? sid. 135-148]. I: Filippo Valguarnera, Juridicums årsbok 2010 (ss. 149-153). Örebro: Örebro universitet.
Persson, A. H. & Eriksson, K. (2011). Financial crisis and European regulatory frameworks. I: Filippo Valguarnera, Juridicums årsbok 2010 (ss. 43-58). Örebro: Örebro University.
Persson, A. H. (2011). Seniorlån - skuldfälla eller ett sätt att få guldkant på tillvaron?. I: Catharina Calleman, Rätten i den ekonomiska krisen:   (ss. 117-132). Uppsala: Iustus förlag.
Persson, A. H. (2010). Beviskrav vid ansökan om verkställighet enligt 2 kap. 2 § utsökningsbalken. I: Johan Gernandt, Jan Kleineman, Stefan Lindskog, Festskrift till Torkel Gregow (ss. 359-371). Stockholm: Norstedts Juridik AB.
Persson, A. H. (2010). Multinationella bolags insolvens. I: Lars Oxelheim, Lars Pehrson, Thomas Persson, EU och den globala krisen: Europaperspektiv 2010 : årsbok för Europaforskning inom ekonomi, juridik och statskunskap (ss. 229-253). Stockholm: Santérus Förlag.
Persson, A. H. (2010). Unfair surretyship in Europe: country report for Sweden. I: Aurelia Colombi Ciacchi, Stephen Weatherill, Regulating unfair banking practices in Europe: the case of personal suretyship (ss. 547-570). Oxford: Oxford University Press.
Persson, A. H. (2010). Återvinning och EU:s insolvensförordning. I: Johan Gernandt, Jan Kleineman, Stefan Lindskog, Festskrift till Gertrud Lennander (ss. 267-281). Stockholm: Jure.
Eriksson, K. , Persson, A. H. & Söderberg, I. (2009). Bankrådgivningsrelationen och rådgivningslagen. I: Kent Eriksson, Inga-Lill Söderberg, Finanssektorns roll i samhällsbyggandet: forskningen vid centrum för bank och finans, KTH (ss. 24-29). Stockholm: SparbanksAkademin i samarbete med Centrum för bank och finans, KTH.
Mellqvist, M. & Persson, A. H. (2009). Internationell insolvensrättslig jurisdiktion och forumshoping m.m.: EU:s insolvensförordning och det praktiska rättslivet. I: Mikael Möller, Jan Jönzén, Insolvensrättsligt forum 2007 (ss. 78-110). Uppsala: Iustus förlag.
Persson, A. H. & Silver, L. (2009). Kreditgivning och obestånd. I: Kent Eriksson, Inga-Lill Söderberg, Finanssektorns roll i samhällsbyggandet: forskningen vid centrum för bank och finans, KTH (ss. 66-71). Stockholm: SparbanksAkademin i samarbete med Centrum för bank och finans, KTH.
Ertsborn, J. , Holmberg-Lüning, M. & Persson, A. H. (2009). Ny skuldsaneringslag: ett steg i rätt riktning?. I: Lars Gorton, Göran Millqvist, Finansiella kriser: betalningssystem och skuldförhållanden (ss. 279-291). Uppsala: Iustus förlag.
Persson, A. H. (2009). Samerätt: ett komplicerat område inom fastighetsrätten. I: Ronnie Eklund, Richard Hager, Jan Kleineman, Hans-Åke Wängberg, Skrifter till Anders Victorins minne (ss. 427-440). Uppsala: Iustus.
Persson, A. H. (2008). Security interest and insolvency: a comparative analysis between Swedish, Estonian, Latvian and Lithuanian law. I: Karl Gratzer, Dieter Stiefel, History of insolvency and bankruptcy from an international perspective (ss. 299-332). Huddinge: Södertörns högskola.
Persson, A. H. (2008). Upphovsrätt: en udda egendomskategori i sakrättsliga och insolvensrättsliga sammanhang. I: Antonina Bakardjieva Engelbrekt ..., Festskrift till Marianne Levin (ss. 305-320). Stockholm: Norstedts juridik.
Persson, A. H. (2008). Vems är skulden?. I: Jan Kleineman, Peter Westberg, Stephan Carlsson, Festskrift till Lars Heuman (ss. 371-382). Stockholm: Jure.
Persson, A. H. (2008). Överskuldsättning: ett växande problem. I: Mårten Schultz, Stockholm centre for commercial law: årsbok 1 (ss. 165-180). Stockholm: Stockholm Centre for Commercial Law.
Persson, A. H. (2007). Borgen: ett rättsinstitut i förändring?. I: Eva Lindell-Frantz, Björn Lindquist, Per Jonas Nordell, Christina Ramberg, Jan Ramberg, Festskrift till Lars Gorton (ss. 485-501). Lund: Juristförlaget.
Persson, A. H. (2007). Over-indebtedness: a  growing problem. I: Wahlgren, Peter, What is Scandinavian law?: Social private law (ss. 463-476). Stockholm: Stockholm Institute for Scandinavian Law.
Persson, A. H. (2007). Protection of non-professional surety guarantors in Sweden. I: Aurelia Colombi Ciacchi, Protection of non-professional sureties in Europe: formal and substantive disparity (ss. 259-274). Baden-Baden: Nomos.
Persson, A. H. (2007). Överskuldsättning: ett växande problem. I: Inga- Lill Söderberg, Mikrofinans: ger fler småskaliga initiativ ökat globalt välstånd? (ss. 90-109). Stockholm: SparbanksAkademin.
Persson, A. H. & Peterson, C. (2006). Johan Adolf Bergs tavelsamling: gåva eller stiftelse?. I: Annina H Persson & Anders Victorin, Rättsvetenskapen inför rätta: rättsutlåtanden från juridiska fakulteten vid Stockholms universitet (ss. 47-53). Uppsala: Iustus.
Persson, A. H. (2003). Gift and donations. I: Mats G Hansson & Marianne Levin, Biobanks as resources for health (ss. 227-254). Uppsala: Uppsala universitet.
Persson, A. H. (2003). Vem äger dina celler?. I: Sanna Wolk, Biobanksrätt (ss. 15-48). Lund: Studentlitteratur AB.
Persson, A. H. (2001). A Review of Regional Integration in Southern Africa: Comparative International Perspectives on the Legal Dimensions of Cross-Border Trade. I: C. Clapham & G. Mills & A. Morner & E. Sidiropoulos, The Integration in Southern Africa. Comparative International Perspectives (ss. 121-133). Johannesburg: The Southern African Institute of International Affairs.
Persson, A. H. & Westerlund, L. (2001). Civil law reflections on the use of human biological material. I: Mats G. Hansson, The use of human biobanks: ethical, social, economical and legal aspects : report 1 from the research project The Use of Human Biobanks - Ethical, Social, Economical and Legal Aspects (ss. 61-82). Uppsala: Uppsala universitet.

Konferensbidrag

Persson, A. H. (2014). Public litigation in Sweden. Konferensbidrag vid In the name of consumers? Public interest litigation in Europe, 15-17 oct. 2014, University of Bayreuth, Germany (ss. 1-8).
Persson, A. H. & Ervo, L. (2014). The Finish and the Swedish legislation in the light of the ARD-directive – boards and ombudsmen. Konferensbidrag vid International Environmental Mass Litigation - Lessons for Europe, 8 th Dec 2014, London (ss. 1-14).
Persson, A. H. , Ervo, L. & Lindblom, T. (2013). Collective redress mechanism in Sweden. Konferensbidrag vid The Commission recommendation on collective redress, British Institute of International and Comparative Law, Annual Conference, 11 June 2013 at BMA House, Tavistock Square, London (ss. 22-.
Persson, A. H. & Ingarvsson, T. (2013). Immoral contracts. Konferensbidrag vid Common core of European Private Law (ss. 12-.
Persson, A. H. (2012). Bank secrecy. Konferensbidrag vid Tax secrecy and tax transparency - the relevance of confidentiality in tax law, Rust, Austria, July 5 - 7, 2012.
Persson, A. H. , Henriksson, A. & Lundström, K. (2012). Household credit, indebtedness and insolvency. Konferensbidrag vid The Law and Society conference. The International Research Collaborative (IRC) on Household Debt for Law & Society , Hawaii, USA, June 2012.
Persson, A. H. & Eriksson, K. (2010). Financial crisis and the European regulatory frameworks. Konferensbidrag vid SNE Conference, Mölle, Sweden.
Persson, A. H. (2010). Obehörig vinst som grund för betalningskrav. I: Mads Bryde Andersen, Jonas Christoffersen, Forhandlingene ved det 38. nordiske juristmøde i København, 21.-23. august 2008. Konferensbidrag vid Det 38. nordiske juristmøde i København 21-23 augusti 2008 (ss. 422-433). Köbenhavn: Köbenhavns universitet.
Persson, A. H. (2009). The new Swedish debt restructuring act. Konferensbidrag vid Overindebtedness:Everyday Risk in Modern Societies? Theoretical Aspects and Empirical Findingin International Perspective, University of Chemnitz, Chemnitz, Tyskland, 26-28 mars 2009.
Persson, A. H. (1997). A comparative study of retention of titel and its consequenses in Europe and United States. Konferensbidrag vid 2nd Stockholm Seminar on risk management and risk behaviour, Stockholm, Sweden, 1997.
Persson, A. H. (1995). Insolvency risks in small and medium-sized companies. Konferensbidrag vid 1st Stockholm Seminar on risk management and risk behaviour (ss. 1-10).

Rapporter

Karlsson-Tuula, M. & Persson, A. H. (2020). Kartläggning av fastighetsmäklarbranschen. Karlstad: Karlstad University Press.
Persson, A. H. & Millqvist, G. (2018). Value Extraction Schemes - Sweden. .
Persson, A. H. & Ervo, L. (2017). The Swedish Goup proceedings. London: British Institute of International and Comparative Law.
Eriksson, K. , Persson, A. H. & Söderberg, I. (2008). Bankrådgivningsrelationen och rådgivningslagen: Forskningsrapport till Finansinspektionen, www.fi.se. Stockholm: KTH.
Persson, A. H. & Millqvist, G. (2005). Preskription: en studie om reglerna i Sverige och i sex andra länder. Stockholm: Finansinspektionen.
Persson, A. H. & Millqvist, G. (2005). Säkerhetsrätter: i nutida rättstillämpning. Stockholm: Kronofogdemyndigheten.
Persson, A. H. & Wolk, S. (2003). Biobanker: om äganderätt, dispositionsrätt och immaterialrätt. Uppsala: Uppsala universitet.

Samlingsverk (redaktör)

Karlsson-Tuula, M. (ed.) , Persson, A. H. (ed.) & Lindskoug, P. (ed.) (2020). Festskrift till Rolf Dotevall. Lund: Stiftelsen Juristförlaget i Lund.
Karlsson-Tuula, M. (ed.) & Persson, A. H. (ed.) (2020). Några fastighetsrättsliga spörsmål i svensk rätt. Karlstad: Karlstad University Press (Skrifter utgivna av Akademien för insolvensrätt 3).
Persson, A. H. (ed.) (2020). Rättsvetenskap - nu och i framtiden: En antologi från ämnet Rättsvetenskap (1ed.). Örebro: Örebro universitet (Örebro Studies in Law 12).
Karlsson-Tuula, M. (ed.) , Persson, A. H. (ed.) & Lambertz, G. (ed.) (2020). Vänbok till Mikael Mellqvist (1ed.). Stockholm: Jure förlag.
Berglund, M. (ed.) , Elgebrant, E. (ed.) , Karlsson-Tuula, M. (ed.) , Persson, A. H. (ed.) & Östling, L. (ed.) (2019). Författningssamling i kredit- och obeståndsrätt, EU-rätt och associationsrätt: 2019/2020 (2ed.). Stockholm: Norstedts Juridik AB.
Berglund, M. (ed.) , Elgebrant, E. (ed.) , Karlsson-Tuula, M. (ed.) , Nerep, E. (ed.) , Persson, A. H. (ed.) & Östling, L. (ed.) (2019). Rättsfallsamling i kredit- och obeståndsrätt (3ed.). Stockholm: Norstedts Juridik AB.
Berglund, M. (ed.) , Elgebrant, E. (ed.) , Karlsson-Tuula, M. (ed.) , Nerep, E. (ed.) , Persson, A. H. (ed.) & Östling, L. (ed.) (2017). Rättsfallssamling i kredit- och obeståndsrätt (2ed.). Stockholm: Wolters Kluwer.
Berglund, M. (ed.) , Elgebrant, E. (ed.) , Karlsson-Tuula, M. (ed.) , Nerep, E. (ed.) , Persson, A. H. (ed.) & Östling, L. (ed.) (2017). Rättsfallssamling i svensk bolagsrätt. Stockholm: Wolters Kluwer.
Persson, A. H. (ed.) & Kristoffersson, E. (ed.) (2017). Swedish perspectives on private law Europeanisation. Oxford: Hart Publishing Ltd (Swedish studies in European law 9).
Berglund, M. (ed.) , Elgebrant, E. (ed.) , Karlsson-Tuula, M. (ed.) , Persson, A. H. (ed.) & Östling, L. (ed.) (2016). Författningssamling i kredit- och obeståndsrätt, EU-rätt och associationsrätt: 2016/17 (1ed.). Stockholm: Wolters Kluwer.
Persson, A. H. (ed.) & Ryberg Welander, L. (ed.) (2014). I rättens utkanter: Festskrift till Catharina Calleman (1ed.). Uppsala: Iustus förlag.
Persson, A. H. (ed.) & Victorin, A. (ed.) (2006). Rättsvetenskapen inför rätta: rättsutlåtanden från juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Uppsala: Iustus förlag (Juridiska fakultetens skriftserie 73).

Övrigt

Persson, A. H. & Karlsson-Tuula, M. (2020). Kreditupplysningslagen: En kommentar. Stockholm: Blendow Lexnova.
Persson, A. H. (2016). Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet: del 2. Stockholm: Wolters Kluwer.(Statens offentliga utredningar)
Persson, A. H. (2013). Viss kreditgivning till konsumenter. Stockholm: Fritzes.(Ds : departementsserien)
Persson, A. H. , Millqvist, G. & Af Sandeberg, C. (2006). En ny lag om värdepappersmarknaden: supplement : slutbetänkande. Stockholm: Fritzes.(Statens offentliga utredningar (SOU))
Persson, A. H. , Millqvist, G. & Af Sandeberg, C. (2005). Fondkommission: och en ny kommissionslag : betänkande. Stockholm: Fritzes.(Statens offentliga utredningar (SOU))
Persson, A. H. , Hellstadius, Å. & Levin, M. (2005). Genomförande av EG-direktivet om mänskliga vävnader och celler. Stockholm: Socialdepartementet, Regeringskansliet.(Ds : departementsserien)
Persson, A. H. & Millqvist, G. (2003). Finansiella säkerheter. Stockholm(Ds : departementsserien)
Persson, A. H. & Millqvist, G. (2002). Investeringsfonder: förslag till ny lag : delbetänkande. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer.(Statens offentliga utredningar (SOU))
Persson, A. H. & Millqvist, G. (2002). Investeringsfonder: förslag till ny lag : delbetänkande. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer.(Statens offentliga utredningar (SOU))
Persson, A. H. & Millqvist, G. (2002). Investeringsfonder: förvaringsinstitut, avgifter m.m. : slutbetänkande. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer.(Statens offentliga utredningar (SOU))
Persson, A. H. & von Essen, U. (2002). Rättslig reglering av stamcellsforskning: delbetänkande. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer.(Statens offentliga utredningar (SOU))
Persson, A. , Dahl, G. & Johansson, G. (2001). Etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer.(Ds : departementsserien)
Persson, A. H. & Millqvist, G. (2001). Gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden: slutbetänkande. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer.(Statens offentliga utredningar (SOU))
Persson, A. H. & Millqvist, G. (2000). Ny konkurstillsyn. Betänkande av konkurstillsynsutredningen (SOU 2000:62): Dnr SU 302-2718-00. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer.(Statens offentliga utredningar (SOU))
Persson, A. H. & Falkman, H. (2000). Offentlig administration av banker i kris: slutbetänkande. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer.(Statens offentliga utredningar (SOU))
Persson, A. H. (1999). Förbehållsklausuler: en komparativ studie om en säkerhetsrätts ställning. Stockholm: Institutet för utländsk rätt.(IUR-information)
Persson, A. H. & Millqvist, G. (1999). Nya förmånsrättsregler: huvudbetänkande. Stockholm: Fakta info direkt.(Statens offentliga utredningar (SOU))
Persson, A. H. & Kleineman, J. (1998). Översyn av vissa bestämmelser i konkurslagen m.m.. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer.(Ds : departementsserien)