This page in English

Annsofie Adolfsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303429

Rum: P2445

Annsofie Adolfsson

Forskningsämne

Om Annsofie Adolfsson

Annsofie Adolfssons forskningsinriktning handlar om flera patientgrupper som är speciellt utsatta då de drabbas av sorgereaktioner som en följd av sjukdomstillstånd eller förluster som de upplever.

Annsofie undervisar i vetenskaplig metodik samt handleder studenter på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå i samband med självständiga arbeten/avhandlingsarbeten inom ämnet omvårdnadsvetenskap.