This page in English

Berit Åberg

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Berit Åberg

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Åberg, B. (2008). Könsaktörer och könsmaktstrukturer hos ordningspolisen. Socialistisk debatt (2), 159-192.
Åberg, B. (2008). Professionella akutsjuksköterskor, riktiga ordningspoliser och poliskvinnor. Loop. Tidskriften om ledarskap, organisation och personal, 4 (3), 53-56.

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Åberg, B. (2009). Explanations of internal sex segregation in a male dominated profession: the police force. I: Jónasdóttir, Anna G., Jones, Kathleen B., The political interests of gender revisited: Redoing theory and research with a feminist face (ss. 167-188). Manchester: Manchester University Press.

Konferensbidrag

Åberg, B. (2004). Könsidentitet och arbetsdelning bland akutsjuksköterskor och ordningspoliser. Konferensbidrag vid Konferens, Arbetets museum, 22-23 oktober 2003. Norrköping: Arbetets museum.

Rapporter