This page in English

Berth Danermark

Tjänstetitel: Professor emeritus Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel), 0703 129079

Rum: -

Om Berth Danermark

Forskningsinriktning/aktuella projekt

Inom det handikappvetenskapliga området fokuseras i första hand frågor relaterade till hörsel och kommunikation utifrån ett socialpsykologiskt och sociologiskt perspektiv. I samverkan med forskare inom andra discipliner strävas efter en tvärvetenskaplig ansats där ett beteende- och samhällsvetenskapligt perspektiv vävs samman med ett tekniskt och medicinskt. I samarbete med den brittiske filosofen Roy Bhaskar har han utvecklat ett tvärvetenskapligt arbetssätt - såväl teoretiskt som metodologiskt. Danermark arbetar också med frågor relaterad till interprofessionell samverkan.

 

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Manchaiah, V. , Ratinaud, P. , Tympas, A. , Danermark, B. & Germundsson, P. (2018). Examination of Previously Published Data to Identify Patterns in the Social Representation of 'Hearing Aids' Across Countries. Journal of audiology & otology, 22 (2), 96-104.
Germundsson, P. , Manchaiah, V. , Ratinaud, P. , Tympas, A. & Danermark, B. (2018). Patterns in the social representation of "hearing loss" across countries: how do demographic factors influence this representation?. International Journal of Audiology, 57 (12), 925-932.
Gustafsson, J. , Peralta, J. & Danermark, B. (2018). Supported Employment and Social Inclusion: Experiences of Workers with Disabilities in Wage Subsidized Employment in Sweden. Scandinavian Journal of Disability Research, 20 (1), 26-36.
Wahlqvist, M. , Möller, C. , Möller, K. & Danermark, B. (2016). Implications of Deafblindness: The Physical and Mental Health and Social Trust of Persons with Usher Syndrome Type 3. Journal of Visual Impairment & Blindness, 110 (4), 245-256.
Wahlqvist, M. , Möller, K. , Möller, C. & Danermark, B. (2016). Physical and psychological health, social trust and financial situation for persons with Usher syndrome type 1. The British Journal of Visual Impairment, 34 (1), 15-25.
Ehn, M. , Möller, K. , Danermark, B. & Möller, C. (2016). The relationship between work and health in persons with Usher syndrome type 2. Journal of Visual Impairment & Blindness, 110 (4), 233-244.
Boman, T. , Kjellberg, A. , Danermark, B. & Boman, E. (2015). Employment opportunities for persons with different types of disability. Alter;European Journal of Disability Research ;Journal Europeen de Recherche Sur le Handicap, 9 (2), 116-129.
Zhao, F. , Manchaiah, V. , St Claire, L. , Danermark, B. , Jones, L. , Brandreth, M. , Krishna, R. & Goodwin, R. (2015). Exploring the influence of culture on hearing help-seeking and hearing-aid uptake. International Journal of Audiology, 54 (7), 435-443.
Wahlqvist, M. , Möller, K. , Möller, C. & Danermark, B. (2015). Physical and Psychological Health, Social Trust and Financial Situation for persons with Usher syndrome type 1. The British Journal of Visual Impairment.
Manchaiah, V. , Danermark, B. , Vinay, ?. , Ahmadi, T. , Tome, D. , Krishna, R. & Germundsson, P. (2015). Social representation of hearing aids: cross-cultural study in India, Iran, Portugal, and the United Kingdom. Clinical Interventions in Aging, 10, 1601-1615.
Manchaiah, V. , Danermark, B. , Ahmadi, T. , Tome, D. , Zhao, F. , Li, Q. , Krishna, R. & Germundsson, P. (2015). Social representation of "hearing loss": cross-cultural exploratory study in India, Iran, Portugal, and the UK. Clinical Interventions in Aging, 10, 1857-1872.
Danermark, B. , Boman, T. , Kjellberg, A. & Boman, E. (2014). Can people with disabilities gain from education?: Similarities and differences between occupational attainment among persons with and without disabilities. Work: A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation, 49 (2), 193-204.
Danermark, B. , Englund, U. , Germundsson, P. & Ratinaud, P. (2014). French and Swedish teachers' social representations of social workers. European Journal of Social Work, 17 (4), 491-507.
Manchaiah, V. , Danermark, B. , Rönnberg, J. & Lunner, T. (2014). Importance of "Process valuation" in Audiological Rehabilitation: Examples from Studies on Hearing Impariment. International Journal of Otolaryngology.
Granberg, S. , Pronk, M. , Swanepoel, D. W. , Kramer, S. E. , Hagsten, H. , Hjaldahl, J. , Möller, C. & Danermark, B. (2014). The ICF core sets for hearing loss project: Functioning and disability from the patient perspective. International Journal of Audiology, 53 (11), 777-786.
Danermark, B. (2013). ICF Core Sets för hörselnedsättning. Audio-nytt (1-2), 13.
Wahlqvist, M. , Möller, C. , Möller, K. & Danermark, B. (2013). Physical and psychological health in persons with deafblindness that is due to Usher Syndrome Type II. Journal of Visual Impairment & Blindness, 107 (3), 207-220.
Hillborg, H. , Danermark, B. & Svensson, T. (2013). Professionals' perceptions of and views about vocational rehabilitation for people with psychiatric disabilities. Work: A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation, 44 (4), 471-480.
Linton, A. , Germundsson, P. , Heimann, M. & Danermark, B. (2013). Teachers´social representation of students with Asperger diagnosis. European Journal of Special Needs Education, 28 (4), 392-412.
Danermark, B. , Granberg, S. , Kramer, S. E. , Selb, M. & Möller, C. (2013). The Creation of a Comprehensive and a Brief Core Set for Hearing Loss Using the International Classification of Functioning, Disability and Health. American Journal of Audiology, 22 (2), 323-328.
Gustafsson, J. , Peralta, J. & Danermark, B. (2013). The employer's perspective: employment of people with disabilities in wage subsidized employments. Scandinavian Journal of Disability Research.
Gustafsson, J. , Peralta, J. & Danermark, B. (2013). The employer’s perspective on supported employment for people with disabilities: successful approaches ofsSupported employment organizations. Journal of Vocational Rehabilitation, 38 (2), 99-111.
Jansson-Fröjmark, M. , Linton, S. J. , Flink, I. K. , Granberg, S. , Danermark, B. & Norell-Clarke, A. (2012). Cognitive-behavioral therapy for insomnia co-morbid with hearing impairment: a randomized controlled trial. Journal of clinical psychology in medical settings, 19 (2), 224-234.
Germundsson, P. , Gustafsson, J. , Lind, M. & Danermark, B. (2012). Disability and supported employment: impact on employment, income, and allowances. International Journal of Rehabilitation Research, 35 (3), 263-269.
Danermark, B. & Hanning, M. (2012). Hearing and vision: health in Sweden: The National Public Health Report 2012. Chapter 17. Scandinavian Journal of Public Health, 40 (suppl9), 287-292.
Germundsson, P. & Danermark, B. (2012). Vocational rehabilitation, interagency collaboration and social representations. Work: A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation, 42 (4), 507-517.
Rydberg, E. , Coniavitis Gellerstedt, L. & Danermark, B. (2011). Deaf people’s employment and workplaces: similarities and differences in comparison with a reference population. Scandinavian Journal of Disability Research, 13 (4), 327-345.
Carlsson, P. , Hall, M. , Lind, K. & Danermark, B. (2011). Quality of life, psychosocial consequences and audiological rehabilitation after sudden sensorineural hearing loss. International Journal of Audiology, 50 (2), 139-144.
Hillborg, H. , Svensson, T. & Danermark, B. (2010). Expectations, visions and sense of empowerment: in the face of a vocational rehabilitation process for people with psychiatric disabilities . Scandinavian Journal of Disability Research, 12 (2), 109-124.
Danermark, B. , Cieza, A. , Gangé, J. , Gimigliano, F. , Granberg, S. , Hickson, L. , Kramer, S. , McPherson, B. & et al. (2010). International classification of functioning, disability, and health core sets for hearing loss: A discussion paper and invitation. International Journal of Audiology, 49 (4), 256-262.
Jerlinder, K. , Danermark, B. & Gill, P. (2010). Swedish primary-school teachers' attitudes to inclusion: the case of PE and pupils with physical disabilities. European Journal of Special Needs Education, 25 (1), 45-57.
Granberg, S. , Danermark, B. & Gagné, J. (2010). The Development of ICF Core Sets for Hearing Loss. PERSPECTIVES ON AUDIOLOGY, 6 (1), 20-23.
Rydberg, E. , Coniavitis Gellerstedt, L. & Danermark, B. (2010). The position of the deaf in the Swedish labor market. American Annals of the Deaf, 155 (1), 68-77.
Hillborg, H. , Svensson, T. & Danermark, B. (2010). Towards a working life?: Experiences in a rehabilitation process for people with psychiatric disabilities. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 17 (2), 149-161.
Danermark, B. (2009). Att vara delaktig med funktionshinder: arbete och fritid. Incitament : för en hälso- & sjukvård i förvandling (2), 113-118.
Möller, K. , Eriksson, K. , Sadeghi, A. M. , Möller, C. & Danermark, B. (2009). Long-term ophthalmic health care in Usher syndrome type I from an ICF perspective. Disability and Rehabilitation, 31 (15), 1283-1292.
Yilmaz, M. , Josephsson, S. , Danermark, B. & Ivarsson, A. (2009). Social processes of participation in everyday life among persons with schizophrenia. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 4 (4), 267-279.
Rydberg, E. , Coniavitis Gellerstedt, L. & Danermark, B. (2009). Toward an equal level of educational attainment between deaf and hearing people in Sweden?. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 14 (3), 312-323.
Danermark, B. D. & Möller, K. (2008). Deafblindness, ontological security, and social recognition. International Journal of Audiology, 47 (s2), s119-s123.
Yilmaz, M. , Josephsson, S. , Danermark, B. & Ivarsson, A. (2008). Participation by doing: Social interaction in everyday activities among persons with schizophrenia. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 15 (3), 162-172.
Antonson, S. , Danermark, B. & Lundström, I. (2006). Importance of social support for hard-of-hearing students in pursuing their "educational careers". Scandinavian Journal of Disability Research, 8 (4), 298-316.
Bhaskar, R. & Danermark, B. (2006). Metatheory, interdisciplinarity and disability research: a critical realist perspective. Scandinavian Journal of Disability Research, 8 (4), 278-297.
Coniavitis Gellerstedt, L. & Danermark, B. (2004). Hearing impairment, working life conditions, and gender. Scandinavian Journal of Disability Research, 6 (3), 225-245.
Carlsson, P. , Danermark, B. & Borg, E. (2004). Marital status and birthrate of deaf people in two Swedish counties: the impact of social environment in terms of deaf community. American Annals of the Deaf, 149 (5), 415-420.
Danermark, B. & Gellerstedt, L. (2004). Psychosocial work environment, hearing impairment and health. International Journal of Audiology, 43 (7), 383-389.
Danermark, B. & Coniavitis Gellerstedt, L. (2004). Social Justice: redistribution and recognition – a non-reductionist perspective on disability. Disability & Society, 19 (4), 339-353.
Danermark, B. (2003). Different approaches in the assessment of audiological rehabilitation: a meta-theoretical perspective. International Journal of Audiology, 42 (Suppl 1), S112-S117.
Borg, E. , Danermark, B. & Borg, B. (2002). Behavioural awareness, interaction and counselling education in audiological rehabilitation: development of methods and application in a pilot study. International Journal of Audiology, 41 (5), 308-320.
Danermark, B. (2002). Interdisciplinary research and critical realism: the example of disability research. Journal of Critical Realism, 5 (1), 56-64.
Danermark, B. (2001). Tvärvetenskapens förutsättningar och dynamik: exemplet handikappforskning. Socialvetenskaplig tidskrift (4), 288-305.
Elander, I. , Strömberg, T. , Danermark, B. & Söderfeldt, B. (1991). Locality research and comparative analysis: the case of local housing policy in Sweden. Environment and planning A, 23 (2), 179-196.
Wahlqvist, M. , Möller, C. , Möller, K. & Danermark, B. (). Health among Persons with Usher syndrome type 3, Implications of Deafblindness. .
Wahlqvist, M. , Möller, K. , Möller, C. & Danermark, B. (). Health and Social Trust in Persons with Usher syndrome type 1. The British Journal of Visual Impairment.

Artiklar, forskningsöversikter

Granberg, S. , Dahlström, J. , Möller, C. , Kähäri, K. & Danermark, B. (2014). The ICF Core Sets for hearing loss - researcher perspective. Part I: Systematic review of outcome measures identified in audiological research. International Journal of Audiology, 53 (2), 65-76.
Granberg, S. , Möller, K. , Skagerstrand, Å. , Möller, C. & Danermark, B. (2014). The ICF Core Sets for hearing loss: researcher perspective, Part II: Linking outcome measures to the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). International Journal of Audiology, 53 (2), 77-87.

Artiklar, recensioner

Danermark, B. (2018). The role of communication partners in the audiological rehabilitation. International Journal of Audiology, 57, 558-559.

Böcker

Danermark, B. , Ekström, M. , Karlsson, J. C. & Jacobsen, L. (2015). Explaining Society: Critical Realism in Social Sciences. Kyoto: Nakanishiya Shuppan.
Danermark, B. & Germundsson, P. (2007). Nya vägar till arbetsmarknaden: kvalitetssäkring av samverkan (1ed.). Sundsvall: Sundsvalls kommun.
Danermark, B. (2005). Att (åter)erövra samtalet: en bok om hörselskada och kommunikation (1ed.). Örebro: Läromedia.
Danermark, B. (2004). Samverkan: en fråga om makt (1ed.). Örebro: Läromedia.
Danermark, B. & Coniavitis Gellerstedt, L. (2003). Att höra till: om hörselskadades psykosociala arbetsmiljö (1ed.). Örebro: Örebro universitet (Skriftserie 73).
Danermark, B. , Ekström, M. , Jakobsen, L. & Karlsson, J. C. (2002). Explaining society: critical realism in the social sciences (1ed.). London: Routledge (Critical realism : interventions ).

Kapitel i böcker, del av antologier

Bjarnason, S. & Danermark, B. (2016). Möjligheter och hinder att nå arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning: handikapprörelsen i civilsamhället. I: Susanna Larsson Tholén & Berth Danermark, Vägar till arbetsliv för personer med funktionsnedsättning (ss. 85-100). . Gleerups Utbildning AB.
Chaib, M. , Danermark, B. & Selander, S. (2011). Introduction: Social knowledge - shared, transmitted, transformed introduction. I: Mohamed Chaib, Berth Danermark, Staffan Selander, Education, professionalization and social representations: on the transformation of social knowledge (ss. 1-13). London: Routledge.
Danermark, B. & Germundsson, P. (2010). Social representations and power. I: Mohamed Chaib, Berth Danermark, Staffan Selander, Education, professionalization and social representations: on the transformation of social knowledge (ss. 33-43). London: Routledge.
Danermark, B. & Hanning, M. (2009). Hörsel och syn. I: Folkhälsorapport 2009 (ss. 417-424). Stockholm: Socialstyrelsen.
Danermark, B. (2009). Kritisk realism och tvärvetenskap. I: Mattias Bengtsson, Adel Daoud, Daniel Seldén, En realistisk sociologi i praktiken: nio texter om samhället : en bok tillägnad Freddy Winston Castro (ss. 51-68). Göteborg: Göteborgs universitet.
Danermark, B. (2009). Samverkan – ett teoretiskt perspektiv. I: Åsa Landberg, Boken om barnahus: samverkan med barnet i centrum (ss. 20-30). Stockholm: Gothia Förlag AB.
Danermark, B. , Germundsson, P. , Lööf, K. & Englund, U. (2009). Samverkan: en betraktelse utifrån : utvärderarna i Örebro reflekterar. I: Skolverket, Kraften av samverkan: om samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa : en antologi om samverkan mellan skola, polis, socialtjänst samt barn- och ungdomspsykiatri (ss. 118-132). Stockholm: Skolverket.
Danermark, B. (2008). Interprofessionell kommunikation, kunskap och makt. I: Rolf Stål, Vårdkommunikation i teori och praktik (ss. 81-102). Lund: Studentlitteratur.
Danermark, B. (2008). Intersektionalitet och kritisk realism. I: Lars Grönvik, Mårten Söder, Bara funktionshindrad?: Funktionshinder och intersektionalitet (ss. 137-154). Malmö: Gleerups.
Carlsson, P. & Danermark, B. (2006). Early childhood hearing impairment and family history: a long-term perspective. I: Dafydd Stephens, Lesley Jones, The effects of genetic hearing impairment in the family (ss. 43-54). Chichester: Wiley.
Coniavitis Gellerstedt, L. & Danermark, B. (2006). Effects on the working life of a history of hearing problems in the family of origin. I: Dafydd Stephens, Lesley Jones, The effects of genetic hearing impairment in the family (ss. 55-68). Chichester: Wiley.
Danermark, B. (2006). Family history of hearing impairment and its psychological and social consequences – what next?. I: Dafydd Stephens, Lesley Jones, The effects of genetic hearing impairment in the family (ss. 343-355). Chichester: Wiley.
Danermark, B. (2006). Socialt arbete och kunskap – tre metateoretiska mönster. I: Björn Blom, Stefan Morén, Lennart Nygren, Kunskap i socialt arbete: om villkor, processer och användning (ss. 33-48). Stockholm: Natur och kultur.
Danermark, B. , Kramer, S. & Stephens, D. (2005). A common methodology for reviewing the impact of hearing impairment. I: Dafydd Stephens, Lesley Jones, The impact of genetic hearing impairment (ss. 68-72). London: Whurr Publishers.
Danermark, B. (2005). A review of the psychosocial effects of hearing impairment in the working-age population. I: Dafydd Stephens, Lesley Jones, The impact of genetic hearing impairment (ss. 106-136). London: Whurr Publishers.
Danermark, B. (2005). Handikappforskning som tvärvetenskap: möjligheter och utmaningar. I: Mårten Söder, Forskning om funktionshinder: problem, utmaningar, möjligheter (ss. 63-84). Lund: Studentlitteratur.
Stpehens, D. & Danermark, B. (2005). The International Classification of Functioning, Disability and Health as a conceptural framework for the impact of genetic hearing impairment. I: Dafydd Stephens, Lesley Jones, The impact of genetic hearing impairment (ss. 54-67). London: Whurr Publishers.
Elander, I. & Danermark, B. (1994). Introduction. I: Berth Danermark & Ingemar Elander, Social Rented Housing in Europe: Policy, Tenure and Design (ss. 1-20). Delft, Netherlands: Delft University Press.

Konferensbidrag

Möller, K. , Möller, C. & Danermark, B. (2014). ICF Brief Core Set for Adults with Hearing Loss in Audiological Rehabilitation Part I. Konferensbidrag vid Nordic Audiological Society konferens, Åbo Finland, 1-3 September, 2014..
Möller, K. , Möller, C. & Danermark, B. (2014). ICF Brief Core Set for Adults with Hearing Loss in Audiological Rehabilitation Part II. Konferensbidrag vid Nordic Audiological Society konferens, Åbo, Finland, 1-3 September, 2014..
Yilmaz, M. , Danermark, B. & Ivarsson, A. (2010). Participation in daily activities among persons with schizophrenia. Konferensbidrag vid 15th Word Congress of the World Federation of Occupational Therapists (WFOT). Santiago, Chile, May 4-7 2010.
Yilmaz, M. , Josephsson, S. , Danermark, B. & Ivarsson, A. (2007). Aktivitetsmönster, interaktion och delaktighet hos personer med schizofreni. Konferensbidrag vid AT-Forum och Nordisk kongress för arbetsterapeuter Stockholm, 2007.
Persson, J. , Bernfort, L. , Hellbom, G. , Danermark, B. , Borg, E. , Gullbrandsson, A. & Husberg, M. (2005). Cost-effectiveness in rehabilitation of hearing impaired people. I: Alain Pruski, Harry Knops, Assistive technology from virtuality to reality. Konferensbidrag vid AAATE 2005 (ss. 750-754). Amsterdam: IOS Press.

Manuskript

Rydberg, E. , Coniavitis Gellerstedt, L. & Danermark, B. Deaf people’s sources of revenue and disposable income in Sweden.

Rapporter

Larsson Tholén, S. & Danermark, B. (2016). "Hur vet vi att det blir bättre?": Utveckling av ett instrument för uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Örebro, Sweden: Örebro University, School of Health Sciences.
Danermark, B. , Germundsson, P. & Englund, U. (2013). Toward an Instrument for Measuring the Performance of Collaboration across Organisational and Professional Boundaries. Malmö: Malmö University (Occasional Papers in Disability & Rehabilitation 2013:1).
Jerlinder, K. & Danermark, B. (2010). ANED country report on equality of educational and training opportunities for young disabled people:  Country: Sweden. (Academic network of European disability experts (ANED) ).

Samlingsverk (redaktör)

Chaib, M. (ed.) , Danermark, B. (ed.) & Selander, S. (ed.) (2010). Education, professionalization and social representations: on the transformation of social knowledge (1ed.). London: Routledge (Routledge International Studies in the Philosophy of Education ).
Danermark, B. (ed.) (2005). Sociologiska perspektiv på funktionshinder och handikapp (1ed.). Lund: Studentlitteratur (Handikapp & samhälle ).
Danermark, B. (ed.) & Elander, I. (ed.) (1994). Social Rented Housing in Europe: Policy, Tenure and Design (1ed.). Delft, Netherlands: Delft University Press (Housing and urban policy studies 9).