This page in English

Berth Danermark

Tjänstetitel: Professor emeritus Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel), 0703 129079

Rum: -

Om Berth Danermark

Forskningsinriktning/aktuella projekt

Inom det handikappvetenskapliga området fokuseras i första hand frågor relaterade till hörsel och kommunikation utifrån ett socialpsykologiskt och sociologiskt perspektiv. I samverkan med forskare inom andra discipliner strävas efter en tvärvetenskaplig ansats där ett beteende- och samhällsvetenskapligt perspektiv vävs samman med ett tekniskt och medicinskt. I samarbete med den brittiske filosofen Roy Bhaskar har han utvecklat ett tvärvetenskapligt arbetssätt - såväl teoretiskt som metodologiskt. Danermark arbetar också med frågor relaterad till interprofessionell samverkan.