This page in English

Berthollet Bwira Kaboru

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Berthollet Bwira Kaboru

Om Berthollet Bwira Kaboru

Bakgrund

Akademisk bakgrund

Med Dr Berthollet Bwira Kaboru är docent i medicinsk vetenskap, med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap. Han undervisar i global hälsa, hälsofrämjande, kulturell kompetens i omvårdnad och ekonomisk utvärderingsmetoder inom vården. Han har en doktorsexamen i folkhälsovetenskap, inriktning internationell hälsa. Han disputerade vid Karolinska Institutet år 2007 med avhandlingen ”The interface between biomedical and traditional health practitioners in STI and HIV/AIDS care: A study on intersectoral collaboration in Zambia”. Hans grundutbildningar är i ekonomi (Kisangani School of Commerce) och i internationellt utvecklingssamarbetet (Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet).

Berthollets forskningsintressen är i global hälsa, hälso-och sjukvårdssystem forskning, samverkan mellan den offentliga och privata sektorn inom vården, tuberkuloskontroll, hiv/aids, reproduktiv hälsa, interprofessionellt samverkan samt och hälsa i humanitära nödsituationer.

Professionell bakgrund

Berthollet har arbetat för International Finance Corporation (IFC) / Världsbanken inom ramen för sin "Hälsa i Afrika" programmet (HiA) som syftar till att stödja regeringar att främja en positiv politisk miljö och investeringar i den privata vårdsektorn. Han arbetade också med Sida Sekretariatet för forskningssamarbete. Dessutom arbetade han som forskare med Världshälsoorganisationen (WHO) Stop TB avdelningen med fokus på offentlig - privat samverkan (PPM) för kontroll av tuberkulos med fokus på WHO Afrika regionen.

Under sin utbildning på forskarnivå och post-doktoral forskning vid Karolinska Institutet var Berthollet inblandad i att leda och föreläsa i en rad internationell utbildningar med fokus på reproduktiv hälsa samt olika globala hälsokurser, bl.a. Berthollet har flera års omfattande erfarenhet av internationell forskning i Zambia, Uganda, Kongo etc. Han har också haft konsultuppdrag av flera internationella och nationella organisationer såsom WHO, Sida och UHR (Universitets- och högskolerådet). 

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter

Katshiete Mbuisi Eale, B. , Andersson, G. , Ntabe Namegabe, E. , Kaboru, B. B. & Adolfsson, A. (2018). Ordeals of sexually violated women and access to comprehensive healthcare: A case study of victims of sexual violence in North Kivu, Eastern Congo. Journal of women´s reproductive health, 2 (1), 23-34.
Mulindwa Nsiyi, T. , Harrison, N. , Phiri, E. , Brezovsek, A. & Kaboru, B. B. (2015). Integration of Family Planning in HIV/AIDS Program in Solwezi District, Northwestern Zambia: Status and Perspectives. Public Health Research, 5 (4), 103-108.
Kaboru, B. B. , Borneskog, C. , Adolfsson, A. , Namegabe, E. N. & Andersson, G. (2015). “Qualified but not competent enough”: Healthworkers’ assessment of their competence in relation to caring for sexually abused women in Eastern Democratic Republic of Congo. Journal of Nursing Education and Practice, 5 (8), 26-32.
Kaboru, B. B. , Andersson, G. , Borneskog, C. , Adolfsson, A. & Namegabe, E. N. (2014). Knowledge and attitudes towards sexual violence in conflict-affected rural communities in the Walikale District, DR Congo: implications for rural health services. Annals of Public Health and Research, 1 (2), 1009.
Carlsson, M. , Johansson, S. , Eale, R. B. & Kaboru, B. B. (2014). Nurses’ roles and experiences with enhancing adherence to tuberculosis treatment among patients in Burundi: a qualitative study. Tuberculosis Research and Treatment, 2014, 1-9.
Nsitou, B. M. , Ikama, M. S. , Drame, B. & Kaboru, B. B. (2013). Patients-related predictors of poor adherence to antihypertensive treatment in Congo-Brazzaville: a cross-sectional study. Global Journal of Medicine and Global Health, 2 (5), 1-9.
Kaboru, B. B. , Ogwang, B. A. , Namegabe, E. N. , Mbasa, N. , Kabunga, D. K. & Karafuli, K. (2013). TB/HIV co-infection care in conflict-affected settings: a mapping of health facilities in the Goma area, Democratic Republic of Congo. International Journal of Health Policy and Management, 1 (3), 207-211.
Kaboru, B. B. , Ndubani, P. , Falkenberg, T. , Pharris, A. , Muchimba, M. , Solo, K. , Höjer, B. & Faxelid, E. (2008). A Dialogue-Building Pilot Intervention Involving Traditional and Biomedical Health Providers Focusing on STIs and HIV/AIDS Care in Zambia. Complementary Health Practice Review, 13 (2), 110-126.
Kaboru, B. B. , Muchimba, M. , Falkenberg, T. , Höjer, B. & Faxelid, E. (2008). Quality of STIs and HIV/AIDS care as perceived by biomedical and traditional health care providers in Zambia: are there common grounds for collaboration?. Complementary Therapies in Medicine, 16 (3), 155-62.