This page in English

Björn Svenson

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Björn Svenson

Forskningsämne

Om Björn Svenson

Om Björn Svenson

Björn Svenson är docent i odontologisk radiologi vid Institutionen för medicinska vetenskaper samt affilierad forskare. Björn är verksam vid Odontologisk forskningsenheten Region Örebro Län. 

Forskning

Forskningsprojketen har sedan 1985 tills nu berört bildkvalitet inom intraoral odontologisk radiologi som hur bildkvaliteten kan förbättras för panoramaröntgen. Björn har cirka 50 publicerade refereegranskade artiklar.

Ett antal enkätundersökningar har och genomförts vilka handlat om haur svenska tandläkare ser på stråldoser, bildkvalitet användning av röntgemmetoder. Både konventionell radiologi som digital radiologi har studerats.

Implantatforskning har också varit ett område som ägnats ett antal forskningsprojket tillsammans med olika forskargrupper. Det har handlat om vad sker över tid med implantat och överlevnadsforskning samt metoder för benregeneration vid implantatbehandling.

Undervisning

Under åren har ett antal blivande tandläkare, specialisttandläkare, allmäntandläkare och tandsköterskor, röntgenläkare och sjuksköterskor undervisats i oral radiologi. Undervisningen har skett dels vid odontolgsiak fakulteten Malmö, vid Centrum för specialisttandvård Örebro, Odontologiska Institutionen Jököping och vid röntgenavdelningen Skövde sjukhus.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter

Svensson, B. , Båth, M. , Karlsson, R. & Persson, B. (2019). A comparison of perceived diagnostic image quality in direct digital panoramic images between standard and advanced external GOP image processing. Acta Odontologica Scandinavica, 77 (8), 560-565.
Svenson, B. , Ståhlnacke, K. , Karlsson, R. & Fält, A. (2018). Dentists' use of digital radiographic techniques: Part I - intraoral X-ray: a questionnaire study of Swedish dentists. Acta Odontologica Scandinavica, 76 (2), 111-118.
Svensson, B. , Ståhlnacke, K. , Karlsson, R. & Fält, A. (2018). Dentists' use of digital radiographic techniques: Part II - extraoral radiography: a questionnaire study of Swedish dentists. Acta Odontologica Scandinavica, 77 (2), 150-157.
Isehed, C. , Svensson, B. , Lundberg, P. & Holmlund, A. (2018). Surgical treatment of peri-implantitis using enamel matrix derivative, an RCT: 3- and 5-year follow-up. Journal of Clinical Periodontology, 45 (6), 744-753.
Isehed, C. , Holmlund, A. , Renvert, S. , Svenson, B. , Johansson, I. & Lundberg, P. (2016). Effectiveness of enamel matrix derivative on the clinical and microbiological outcomes following surgical regenerative treatment of peri-implantitis: A randomized controlled trial. Journal of Clinical Periodontology, 43 (10), 863-873.
Olsson, L. , Nilsson, M. , Svenson, B. & Hellén-Halme, K. (2016). The effect of anatomical noise on perception of low contrast in intra-oral radiographs: an in vitro study. Dento-Maxillo-Facial Radiology, 45 (4).