This page in English

Branko Arsov

Tjänstetitel: Ekonom Organisation: Ekonomiavdelningen

E-post:

Telefon: 019 301064

Rum: A2206

Branko Arsov

Om Branko Arsov

Branko Arsov arbetar som ekonom med placering på institutionen NT. Rollen innebär att, med kvalificerat ekonomiskt utrednings- och beredningsarbete, utgöra ett stöd till i synnerhet institutionsledning samt institutionens enhetschefer, studierektorer, ämnesansvariga och projektansvariga. Som ekonom vid NT arbetar Branko bland annat med:

  • NT budget, prognos och bokslut
  • Att ta fram budgetar för externfinansierade projekt och uppdragsutbildningar
  • Ekonomifrågor som berör NT
  • Uppföljning av NT:s ekonomi
  • Uppföljningar av forskningsprojekt till projektansvariga och ämnesansvariga
  • Ekonomisk rådgivning i samband med forskningsansökningar
  • Redovisning, uppföljning och slutredovisning av externfinansierade projekt
  • Rådgivning till såväl institutionsledning som institutionens övriga anställda i diverse ekonomifrågor