This page in English

Camilla Göthberg

Tjänstetitel: Enhetschef Organisation: Universitetsbiblioteket

E-post:

Telefon: 019 303019

Rum: U2144

Camilla Göthberg

Om Camilla Göthberg

Camilla Göthberg är bibliotekarie och arbetar som enhetschef på Universitetsbibliotekets enhet Medier och vetenskaplig publicering. Enheten ansvarar för urval, inköp och tillgängliggörande av böcker, tidskrifter och databaser. Hit hör även ansvar för publikationsdatabasen DiVA samt samordning av frågor om öppen tillgång (open access) och stöd till forskare i publiceringsprocessen.