This page in English

Cecilia Pettersson

Tjänstetitel: Biträdande lektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303588

Rum: P2135

Cecilia Pettersson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Cecilia Pettersson

Cecilia Pettersson är leg. arbetsterapeut och biträdande lektor vid Institutionen för Hälsovetenskaper samt lektor vid Umeå universitet vid Institutionen för Samhällsmedicin och rehabilitering.

Cecilia disputerade 2014 i forskarmiljön Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) vid Lunds universitet med avhandlingen "Powered mobility device use: participation and accessibility". Cecilia har många års klinisk erfarenhet av rehabilitering och arbetsterapi. Hon har varit post dok i forskningsmiljön Centrum för vårdens arkitektur vid Chalmers tekniska högskola och är intresserad av forskning om arkitektur och vård av äldre personer i ordinärt boende. Hon är intresserad av möjligheter och hinder då hälso- och sjukvård samt hemtjänst ges i hemmet. Cecilia är också intresserad av tillgänglighet och delaktighet i samhället för personer som använder förflyttningsmedel och är involverad i ett pågående projekt som fokuserar bristande tillgänglighet och diskriminering samt projekt på initiativ av WHO (Global Research, Innovation, and Education in Assistive Technology (GREAT) Summit). Cecilia är även intresserad av re-ablement (vardagsrehabilitering) och är involverad i flera projekt om det förhållningssättet.

Undervisning
Cecilia undervisar på grund-och avancerad nivå i områden som rör delaktighet och tillgänglighet samt hjälpmedel. Hon är handledare i uppsatskurser (kandidat och masteruppsatser).

Uppdrag
Cecilia är sedan 2016 ledamot i Sveriges Arbetsterapeuters expertpanel med fokus på frågor kring äldre.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Pettersson, C. , Malmqvist, I. , Gromark, S. & Wijk, H. (2020). Enablers and Barriers in the Physical Environment of Care for Older People in Ordinary Housing: A Scoping Review. Journal of Aging and Environment, 34 (3), 332-350.
Winberg, C. , Kylberg, M. , Pettersson, C. , Harnett, T. , Hedvall, P. , Mattsson, T. & Månsson Lexell, E. (2019). Feeling controlled or being in control? Apps for self-management among older people with neurological disability. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 1-6.
Desmond, D. , Layton, N. , Bentley, J. , Boot, F. H. , Borg, J. , Dhungana, B. M. , Gallagher, P. , Gitlow, L. & et al. (2018). Assistive technology and people: a position paper from the first global research, innovation and education on assistive technology (GREAT) summit. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 13 (5), 437-444.
MacLachlan, M. , Banes, D. , Bell, D. , Borg, J. , Donnelly, B. , Fembek, M. , Ghosh, R. , Gowran, R. J. & et al. (2018). Assistive technology policy: a position paper from the first global research, innovation, and education on assistive technology (GREAT) summit. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 13 (5), 454-466.
Smith, R. O. , Scherer, M. J. , Cooper, R. , Bell, D. , Hobbs, D. A. , Pettersson, C. , Seymour, N. , Borg, J. & et al. (2018). Assistive technology products: a position paper from the first global research, innovation, and education on assistive technology (GREAT) summit. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 13 (5), 473-485.
Smith, E. M. , Gowran, R. J. , Mannan, H. , Donnelly, B. , Alvarez, L. , Bell, D. , Contepomi, S. , Ennion Wegner, L. & et al. (2018). Enabling appropriate personnel skill-mix for progressive realization of equitable access to assistive technology. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 13 (5), 445-453.
Pettersson, C. , Slaug, B. , Granbom, M. , Kylberg, M. & Iwarsson, S. (2018). Housing accessibility for senior citizens in Sweden: Estimation of the effects of targeted elimination of environmental barriers.. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 25 (6), 407-418.
Pettersson, C. , Brandt, Å. , Lexell, E. M. & Iwarsson, S. (2014). Autonomy and Housing Accessibility Among Powered Mobility Device Users. American Journal of Occupational Therapy, 69 (5).
Pettersson, C. , Iwarsson, S. , Brandt, Å. , Norin, L. & Månsson Lexell, E. (2014). Men's and women's perspectives on using a powered mobility device: benefits and societal challenges. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 21 (6), 438-446.
Pettersson, C. , Löfqvist, C. & Fänge, A. M. (2012). Clients' experiences of housing adaptations: a longitudinal mixed-methods study. Disability and Rehabilitation, 34 (20), 1706-1715.
Löfqvist, C. , Pettersson, C. , Iwarsson, S. & Brandt, A. (2012). Mobility and mobility-related participation outcomes of powered wheelchair and scooter interventions after 4-months and 1-year use. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 7 (3), 211-218.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Pettersson, C. (2014). Powered Mobility Device Use: Participation and Accessibility. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Lund: Media-Tryck, Lund University.

Konferensbidrag

Wijk, H. , Malmqvist, I. & Pettersson, C. (2017). Space for housing and care: a study protocol. I: Proceedings of the International Conference on Advances on Sustainable Cities and Buildings Development. Konferensbidrag vid International Conference on Advances on Sustainable Cities and Buildings Development (SB-LAB), Porto, Portugal, November 15-17, 2017. Green Lines Institute.
Winberg, C. , Kylberg, M. , Pettersson, C. , Harnett, T. , Hedvall, P. , Mattsson, T. & Månsson Lexell, E. (2017). The Use of Apps for Health in Persons with Multiple Sclerosis, Parkinson's Disease and Stroke: Barriers and Facilitators. I: Cudd, P DeWitte, L, Harnessing the Power of Technology to Improve Lives. Konferensbidrag vid 14th Association-for-the-Advancement-of-Assistive-Technology-in-Europe (AAATE) Conference - Harnessing the Power of Technology to Improve Lives, Sheffield, England, september 12-15, 2017 (ss. 638-641). IOS Press.
Pettersson, C. , Iwarsson, S. & Månsson Lexell, E. (2015). Experiences of using powered wheelchair or powered scooter and accessibility in housings. I: Cecilia Sik-Lányi, Evert-Jan Hoogerwerf, Klaus Miesenberger & Peter Cudd, Assistive Technology. Konferensbidrag vid 13th European Conference on the Advancement of Assistive Technology (AAATE, Budapest, Hungary, September 9-12, 2015 (ss. 1017-1023). IOS Press.
Pettersson, C. , Jörgensen, S. , Mårtensson, L. , Lexell, J. , Slaug, B. & Iwarsson, S. (2013). Mobility Device Use and Exploration of Housing Accessibility for Powered Mobility Device Users among People Ageing with Spinal Cord Injury. I: Pedro Encarnação, Luís Azevedo, Gert Jan Gelderblom, Alan Newell & Niels-Erik Mathiassen, Assistive Technology From Research to Practice. Konferensbidrag vid 12th Biennial European Conference of the Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe, Vilamoura, portugal, September 19-22, 2013 (ss. 226-232). IOS Press.

Rapporter

Granbom, M. , Slaug, B. , Kylberg, M. , Pettersson, C. & Iwarsson, S. (2015). Inventering av miljöhinder och tillgänglighetsproblem för äldre i bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden. (Statens offentliga utredningar (SOU) S 2014:10).
Pettersson, C. & Iwarsson, S. (2015). Vardagsrehabilitering: en kunskapsöversikt. Nacka: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter.