This page in English

Daniel Castellanos

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Daniel Castellanos
Forskningsämne

Om Daniel Castellanos

Daniel Castellanos är specialistläkare i ortopedi sedan 2017 och arbetar på Capio Specialistvård Motala med inriktning inom artroskopisk knäkirurgi, idrottstraumatologi och knäproteskirurgi sedan 2022.  Han är ackrediterad inom idrottsmedicin av Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin.

Från 2019 började han med avhandlingsarbete om främre korsbandskirurgi och återgång till idrott: "ACL reconstruction and return to play in competitive sports”. 

Projektet genomförs i samarbete med Centrum för Idrottskadeforskning och utbildning (CIFU) på Karolinska Institutet.

Forskargrupper