This page in English

Daniel Castellanos

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Daniel Castellanos

Forskningsämne

Om Daniel Castellanos

Daniel Castellanos är specialistläkare i ortopedi sedan 2017 och arbetar på Ortopediska kliniken Region Örebro Län med inriktning inom knäkirurgi och idrottstraumatologi. Han är ackrediterad inom idrottsmedicin av Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin.

Från 2019 började med avhandlingsarbete om främre korsbandskirurgi och återgång till idrott: "ACL reconstruction and return to play in competitive sports”. 

Projektet genomförs i samarbete med Centrum för Idrottskadeforskning och utbildning (CIFU) på Karolinska Institutet.