This page in English

Daniel Collin

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Restaurang- och hotellhögskolan

E-post:

Telefon: 019 302031

Rum: K1116

Daniel Collin

Forskningsämne

Om Daniel Collin

Daniel Collin arbetar som doktorand vid Restaurang- och Hotellhögskolan (RHS). I sitt doktorandprojekt studerar han samverkan mellan teori, praktik och gestaltning i måltidskunskap, med bildningstanken som utgångspunkt. Projektet är teoretiskt förankrat i en fenomenologisk-hermeneutisk tradition, och empirin hämtas till stor del ur universitetsutbildningen på Restaurang- och hotellhögskolan. Förväntade resultat är inriktade mot metodutveckling. Utbildningstiden som doktorand är 2018-2023.

Daniel har en filosofie magisterexamen i måltidskunskap från Örebro universitet och Diploma in Wines and Spirits från Wine & Spirit Education Trust (WSET).

Daniel undervisar om dryckeskunskap, provningsmetodik, kunskapsformer, sinnesupplevelser och måltidskultur.