This page in English

Daniel Eriksson

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303539

Rum: T2261

Daniel Eriksson
Forskningsämne

Om Daniel Eriksson

Daniel är civilingenjör i maskinteknik från Karlstads universitet. Han har arbetat vid Örebro universitet sedan 2012. Hans forskning är inriktad på konsumentförpackningar och hur förpackningsegenskaper kan mätas med moderna mätinstrument.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Eriksson, D. , Persson, C. , Ericsson, H. , Käck, T. & Korin, C. (2021). Laboratory measurement method for the mechanical interaction between a tactile sensor and a cartonboard package – presentation and evaluation. Nordic Pulp & Paper Research Journal, 36 (1), 91-99.
Eriksson, D. , Gerald E., L. , Persson, C. & Korin, C. (2020). Evaluating the use of a tactile sensor for measuring carton compliance. Nordic Pulp & Paper Research Journal, 35 (3), 362-369.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Eriksson, D. (2021). Getting to grips with cartons: Interactions of carbonboard packages with an artificial finger. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Konferensbidrag

Eriksson, D. (2016). Tactile sensing of carton quality. I: Product Developments with New forest Based Materials. Konferensbidrag vid European Doctoral Students (EDS) Summer Conference 2016, Knivsta, Sweden, August 30 - September 1, 2016 (ss. 45-47). KTH Royal Institute of Technology.
Eriksson, D. , Korin, C. & Thuvander, F. (2014). Damage to Carton Board Packages Subjected to Concentrated Loads. I: M.A. Sek, V. Rouillard and S.W. Bigger, Responsible Packaging for A Global Market Proceedings of the 19th IAPRI World Conference on Packaging. Konferensbidrag vid 19th IAPRI World Conference on Packaging, Melbourne, Australia, June 15-18, 2014 (ss. 172-182). Melbourne: Victoria University.

Manuskript