This page in English

Erik Andersson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303564

Rum: F3204

Erik Andersson

Om Erik Andersson

Erik Andersson är filosofie doktor och docent i pedagogik, legitimerad grund- och gymnasielärare samt i högre utbildning utnämnd till excellent lärare. Han har varit verksam som lärare i grundskolan, inom olika lärarutbildningsprogram, fristående kurser i pedagogik, magisterprogram i pedagogik samt inom högskolepedagogik och högskolepedagogisk utvecklingsenhet. Nu är han främst verksam inom lärarutbildningen.

Andersson har erfarenhet av undervisning, presentationer, uppdrag och utvecklingsprojekt i olika typer av sammanhang inom offentlig sektor och civilsamhället. Han har bland annat medverkat i utbildningsdagar och konferenser, högskolepedagogisk verksamhetsutveckling, kompetensutvecklingsinsatser, uppdragsutbildningar och skolutvecklingsprojekt i frågor om bland annat sociala medier, politiska samtal, värdegrund, fullföljda studier, kollegialt lärande, pedagogiskt ledarskap, delaktighet och bedömning. Andersson har medverkat i statliga, regionala och kommunala sammanhang i pedagogiska frågor om demokrati, politisk delaktighet och barn- och ungdomspolitik samt inom skolövergripande och forskningsbaserad skol- och undervisningsförbättring. Han har även medverkat inom olika sammanhang i föreningsidrotten och behandlat frågor om lärande, delaktighet, fostran, barnrättsfrågor, värdegrund, ledares och föräldrars påverkan på barn och ungdomars socialisation och lärande.

Forskningsintressen

Anderssons forskning handlar bland annat om ungas politiska socialisation i olika (uttalat demokratiska) pedagogiska sammanhang (ex: idrott, skola, sociala medier, barn- och ungdomspolitik) samt om ungas möjligheter och villkor för delaktighet och lärande. Det mer specifika intresset riktas mot socialisations- och delaktighetsprocesser ser ut och fungerar, om de pedagogiska situationer och sammanhang inom vilka unga växer som politiska och demokratiska människor. 

Andersson bedriver skolforskning inom området skol- och undervisningsförbättring med särskilt fokus på pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande. Han bedriver även forskning kring utbildning och hållbar utveckling och hur "offentlig pedagogik" och "offentligt pedagogiskt ledarskap" kan bidra till att skapa hållbara samhällen. Teoretiskt influeras han av pragmatismen (John Dewey) och agonismen genom två av dess företrädare, Hannah Arendt och Chantal Mouffe.

Andersson ingår i forskningsmiljön SMED (Studies in Meaning-making in Educational Discourses) som medlem i forskningsgruppen ESERGO (Environmental and Sustainability Education Research Group Örebro) och ReShape (Research in sport, health and physical education).

Nyligen avslutade och pågående forskningsprojekt

Fostran till rent spel? Ledares och föräldrars agerande inom barn- och ungdomsmatcher i fotboll (avslutat)
Syftet med projektet var att nå kunskap om barns och ungdomars utbildningsmiljö och fostran inom tävlingsprocessen i fotboll genom att undersöka ledares och föräldrars agerande i samband med match. Projektet har resulterat i tre artiklar och en bok. Boken heter Tävla tillsammans. Vuxenpåverkan inom ungas lagidrottande. Till boken finns också ett fritt tillgängligt studiematerial för ledare, föräldrar, domare, spelare och föreningar med en tillhörande studiehandledning.

En recension av boken finns här: https://idrottsforum.org/westho_andersson210318/

Kollegialt lärande i Örebro läns skolor (KLÖS) (pågående)
Detta är ett forskningsprojekt i samarbete med ett antal skolor inom Örebro län finansierat av ULF-medel. Anderssons roll inom projektet är att undersöka det pedagogiska ledarskapet för skol- och undervisningsförbättring med fokus på lärledarens funktion, modeller och metoder för kollegialt lärande och samtidigt stötta rektorer, lärledare och lärare att skapa strukturer och etablera kollegialt lärande som ett förhållningssätt till professionsutveckling, skol- och undervisningsförbättring.

Medverkan i media (i urval)

2020

Studie om ledares och föräldrars agerande: "Blir påverkade av allt" (Skaraborgs Läns Allehanda)

Forskningsprojekt om föräldrars och ledares agerande inom ungdomsfotbollen (Skövde Nyheter)

2019

P4 Skaraborg, Sveriges Radio, 2019-07-16: live-intervju om forskningsprojektet fostran till rent spel och föräldrars beteenden under match med anledning av video och brev publicerat av Gothia cup: Så ska du agera som fotbollsåskådare 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Andersson, E. (2020). A transactional and action-oriented methodological approach to young people's political socialisation. Education, Citizenship and Social Justice, 15 (3), 243-257.
Boström, M. , Andersson, E. , Berg, M. , Gustafsson, K. M. , Gustavsson, E. , Hysing, E. , Lidskog, R. , Löfmarck, E. & et al. (2018). Conditions for Transformative Learning for Sustainable Development: A Theoretical Review and Approach. Sustainability, 10 (12).
Hammerin, Z. , Andersson, E. & Maivorsdotter, N. (2018). Exploring student participation in teaching: An aspect of student health in school. International Journal of Educational Research, 92, 63-74.
Andersson, E. (2018). Young People’s Political Participation: A Public Pedagogy Challenge at the Municipal Level. Young - Nordic Journal of Youth Research, 26 (2), 179-195.
Andersson, E. & Öhman, J. (2017). Young people’s conversations about environmental and sustainability issues in social media. Environmental Education Research, 23 (4), 465-485.
Olson, M. , Edling, S. , Liljestrand, J. & Andersson, E. (2012). Är du mätbar nog, lilla vän?: Mätbarhetskultur, ICCS 2009 och ungdomars medborgarkompetens. Skola och samhälle.
Andersson, E. (2010). Stake in the political: Young people's condition for political socialization in social media. Politics, Culture and Socialization, 1 (4), 379-396.

Artiklar, recensioner

Andersson, E. (2021). Idrottens engagerade föräldrar: Om ansvaret att främja glädje, självständighet och utveckling. Idrottsforum.org/Nordic sport science forum (March 16).

Böcker

Andersson, E. (2020). Tävla tillsammans: Vuxenpåverkan inom ungas lagidrottande (1ed.). Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org (Malmö Studies in Sport Sciences 37).

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Andersson, E. (2020). Pedagogik för hållbar samhällsutveckling: bildning och hållbar utveckling som pedagogiska principer. I: Magnus Boström, Christian Lundahl, Johan Öhman, Humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på bildning och hållbar utveckling (ss. 20-33). Örebro: Örebro universitet.
Andersson, E. (2018). Ungas politiska delaktighet som pedagogiskt förhållningssätt. I: Thomas Johansson och Emma Sorbring, Barn- och ungdomsvetenskap: Grundläggande perspektiv (ss. 163-177). Stockholm: Liber.
Andersson, E. (2015). Sociala medier och politiskt kontroversiella samtal i samhällsundervisningen. I: Ljunggren, Carsten; Unemar Öst, Ingrid och Englund, Tomas, Kontroversiella frågor : om kunskap och politik i samhällsundervisningen (ss. 77-94). Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Konferensbidrag

Andersson, E. (2019). A Referee Perspective on the Educational Practice of Youth Competitive Games: Referees, Parents and Coaches in Grassroots Soccer. Konferensbidrag vid European Conference for Education Research (ECER 2019), Hamburg, Germany, September 2-6, 2019.
Andersson, E. (2018). Political Socialisation In Competitive Games Of Grassroots Youth Soccer: Exploring Political Norms in Coaching Behavior. I: Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research? Political Landscapes in Physical Education and Sports Coaching. Konferensbidrag vid The European Conference on Educational Research, (ECER 2018), Bolzano, Italy, September 3-7, 2018.
Andersson, E. (2010). Irony in the Political: Young people's use of irony in a political text conversation in a net community. I: Peter Cunningham and Nathan Fretwell, Lifelong Learning and Active Citizenship Proceedings of the twelfth Conference of the Children's Identity and Citizenship in Europe Academic Network. Konferensbidrag vid Twelfth Conference of the Children's Identity and Citizenship in Europe Academic Network, Barcelona, Spain, 2010 (ss. 641-650). London: CiCe.

Rapporter

Andersson, E. (2015). Nya portar?: Ungas delaktighet i politiska beslutsprocesser på kommunal nivå. Stockholm, Sweden: Kulturdepartementet.
Andersson, E. (2014). Demokrati- och mångfaldsprojekt i Södra Ryd: Utegården Skogsmyran. Skövde: Högskolan i Skövde.