This page in English

Erik Andersson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303564

Rum: F3204

Erik Andersson

Om Erik Andersson

Erik Andersson är filosofie doktor och docent i pedagogik, legitimerad grund- och gymnasielärare samt i högre utbildning utnämnd till excellent lärare. Han har varit verksam som lärare i grundskolan, inom olika lärarutbildningsprogram, fristående kurser i pedagogik, magisterprogram i pedagogik samt inom högskolepedagogik och högskolepedagogisk utvecklingsenhet.

Andersson har erfarenhet av undervisning, presentationer, uppdrag och utvecklingsprojekt i en mängd olika typer av sammanhang inom exempelvis offentlig sektor och civilsamhället. Han har bland annat medverkat i utbildningsdagar och konferenser, högskolepedagogisk verksamhetsutveckling, kompetensutvecklingsinsatser, uppdragsutbildningar och skolutvecklingsprojekt i frågor om bland annat sociala medier, politiska samtal, värdegrund, fullföljda studier, bedömning och didaktiska grundfrågor samt medverkat i statliga, regionala och kommunala sammanhang i pedagogiska frågor om demokrati, politisk delaktighet och ungdomspolitik. Andersson har även medverkat inom olika sammanhang i föreningsidrotten och behandlat frågor om lärande, fostran, värdegrund och barnrättsfrågor.

 

Forskningsintressen och forskningssammanhang

Anderssons forskning handlar i huvudsak om barn och ungas politiska socialisation i olika (uttalat demokratiska) pedagogiska sammanhang samt om barn och ungas möjligheter och villkor för delaktighet. Det mer specifika intresset riktas mot socialisations- och delaktighetsprocesser ser ut och fungerar och hur detta kan analyseras och göras synlig i pågående handlingar. Det vill säga forskningsintresset handlar om de pedagogiska situationer och sammanhang inom vilka barn och unga växer som politiska och demokratiska människor. Bland annat bedriver Andersson forskning inom barn- och ungdomspolitik, barn- och ungdomsidrott samt skolan. Teoretiskt influeras han av pragmatismens John Dewey samt agonismen genom två av dess företrädare, Hannah Arendt och Chantal Mouffe.

Andersson ingår i forskningsmiljön SMED (Studies in Meaning-making in Educational Discourses), RISPA (Research in Sport and Physical Activity) och Utbildning & Demokrati.

 

Pågående forskningsprojekt

Fostran till rent spel? Ledares och föräldrars agerande inom barn- och ungdomsmatcher i fotboll.

Tycker du att det inom svensk fotboll är viktigt med ett pedagogiskt värdegrundsarbete som stödjer alla barn och ungas fotbollslärande och växandet som demokratiska människor? Att det är viktigt att fotbollen utövas utifrån barn och ungas förutsättningar med pedagogiskt kunniga ledare, föredömliga och stöttande föräldrar? Då kanske du även anser att forskningsprojektet Fostran till rent spel kan vara viktigt.

Fostran till rent spel används som ett öppet och empiriskt begrepp vars innehåll visar sig i handling i en specifik miljö och med en mer eller mindre tydliga relation till nationellt och lokalt utarbetade värdegrundsformuleringar. Fostran till rent spel blir en normativ och värdefylld påverkansprocess och situation i vilken barn och unga lär sig spelet och växer som (demokratiska?) människor.

Syftet med projektet är att nå kunskap om barns och ungdomars utbildningsmiljö med fokus på deras fostran till rent spel inom tävlingsprocessen i fotboll genom att undersöka ledares och föräldrars agerande i samband med match.

Tre tvåsektionersföreningar i Västergötland har valts ut som undersökningsobjekt. Inom dessa föreningar observeras totalt 24 matcher inom tjej- och pojkfotbollens äldsta ålderskullar i 7-, 9- och 11-mannaspelet. I samband med matchobservationerna sker parintervjuer med spelare och (ungdoms)domare i syfte att få deras perspektiv på ledar- och föräldraragerande i samband med match. Det sker även en enkätundersökning bland de involverade ledarna, föräldrarna och spelarna i de tre föreningarna. För att komplettera dataunderlaget ytterligare samlas även disciplin- och tävlingsärenden från tre fotbollsdistrikt in samt nyhetsreportage från nationella dags- och kvällstidningar.

När det finns ett preliminärt resultat kommer berörda ledare samlas för att diskutera och ge sina perspektiv på det som framkommit. Detta kommer att ge ytterligare dataunderlag för analys.

Resultatet av forskningsprojektet kommer att användas för att utforma ett pedagogiskt forskningsbaserat utbildningsmaterial. Forskningsprojektet är finansierat av SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland och Västergötlands Fotbollförbund och pågår i två år (2017-2018). 

 

 

Medverkan i media

2019

P4 Skaraborg, Sveriges Radio, 2019-07-16: live-intervju om forskningsprojektet fostran till rent spel och föräldrars beteenden under match med anledning av video och brev publicerat av Gothia cup: Så ska du agera som fotbollsåskådare

2016

Fostran till rent spel (SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland)

Axvalls IF i unikt projekt (Skaraborgs Läns Tidning)

Rent spel (Skaraborgs Läns Allehanda)

Vuxnas beteende under matcher ska studeras (P4 Skaraborg, Sveriges Radio)

Start för viktig utbildning (Skaraborgs Läns Allehanda)

 

2015

Erik svarade på föräldrars frågor om barnens idrottande (P4 Skaraborg)

Demokratins utmaningar – fortbildningsdag i Sveriges riksdag (Sveriges riksdag)

Demokratiprojekt avslutades med korvgrillning (Skaraborgs Läns Allehanda)

Ny gård efter demokratiprojekt (Skövde Nyheter)

Ungdomar ska få mer att säga till om (Skövde Nyheter) 

Ökar ungas politiska inflytande (Skaraborg Läns Allehanda)

Debatt: Betyg från årskurs fyra (P4 Skaraborg)

1,4 miljoner till ungas inflytande i kommuner (MUCF)

 

2014

Delaktighet och jämlikt mottagande (Demokratiutredningen)

Twitter förändrar demokratin (Dagens nyheter)

Ungas politiska engagemang (Vetenskapsradion Forum, P1)

Sociala medier, ungdomar och politik (P4 Skaraborg, Sveriges Radio)

Pedagogik i fokus (Högskolan i Skövde)

Skövdebostäder startar demokratiprojekt i Ryd (Skaraborg Läns Allehanda)

Demokratiprojekt i Södra Ryd (TV4 Skaraborg)

Unga diskuterar miljön i Södra Ryd (P4 Skaraborg)

Barn ska lära ut demokrati (Skövde Nyheter)

Nytt samarbete i Södra Ryd (Skövdebostäder)

 

2013

Skippa läxor för en jämlik skola (Jönköpingsposten)

Är läxor onödiga? (Smålänningen)

Ta bort läxorna (Skövde Nyheter)

Svar på läsarnas frågor om läxor (Falköpings Tidning)

90-talisterna - på politisk flykt eller bara en förflyttning? (Göteborgs Fria Tidning)

Ungas politiska samtal växer i sociala medier (Lärarförbundet)

Ungdomar skapar utbildningssituationer (Skolporten)

 

2012

Fördomar och tyckanden förstör skoldebatten (Dagens Samhälle) 

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Boström, M. , Andersson, E. , Berg, M. , Gustafsson, K. M. , Gustavsson, E. , Hysing, E. , Lidskog, R. , Löfmarck, E. & et al. (2018). Conditions for Transformative Learning for Sustainable Development: A Theoretical Review and Approach. Sustainability, 10 (12).
Hammerin, Z. , Andersson, E. & Maivorsdotter, N. (2018). Exploring student participation in teaching: An aspect of student health in school. International Journal of Educational Research, 92, 63-74.
Andersson, E. (2018). Young People’s Political Participation: A Public Pedagogy Challenge at the Municipal Level. Young - Nordic Journal of Youth Research, 26 (2), 179-195.
Andersson, E. & Öhman, J. (2017). Young people’s conversations about environmental and sustainability issues in social media. Environmental Education Research, 23 (4), 465-485.
Olson, M. , Edling, S. , Liljestrand, J. & Andersson, E. (2012). Är du mätbar nog, lilla vän?: Mätbarhetskultur, ICCS 2009 och ungdomars medborgarkompetens. Skola och samhälle.
Andersson, E. (2010). Stake in the political: Young people's condition for political socialization in social media. Politics, Culture and Socialization, 1 (4), 379-396.

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Andersson, E. (2018). Ungas politiska delaktighet som pedagogiskt förhållningssätt. I: Thomas Johansson och Emma Sorbring, Barn- och ungdomsvetenskap: Grundläggande perspektiv (ss. 163-177). Stockholm: Liber.
Andersson, E. (2015). Sociala medier och politiskt kontroversiella samtal i samhällsundervisningen. I: Ljunggren, Carsten; Unemar Öst, Ingrid och Englund, Tomas, Kontroversiella frågor : om kunskap och politik i samhällsundervisningen (ss. 77-94). Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Konferensbidrag

Andersson, E. (2019). A Referee Perspective on the Educational Practice of Youth Competitive Games: Referees, Parents and Coaches in Grassroots Soccer. Konferensbidrag vid European Conference for Education Research (ECER 2019), Hamburg, Germany, September 2-6, 2019.
Andersson, E. (2018). Political Socialisation In Competitive Games Of Grassroots Youth Soccer: Exploring Political Norms in Coaching Behavior. I: Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research? Political Landscapes in Physical Education and Sports Coaching. Konferensbidrag vid The European Conference on Educational Research, (ECER 2018), Bolzano, Italy, September 3-7, 2018.
Andersson, E. (2010). Irony in the Political: Young people's use of irony in a political text conversation in a net community. I: Peter Cunningham and Nathan Fretwell, Lifelong Learning and Active Citizenship Proceedings of the twelfth Conference of the Children's Identity and Citizenship in Europe Academic Network. Konferensbidrag vid Twelfth Conference of the Children's Identity and Citizenship in Europe Academic Network, Barcelona, Spain, 2010 (ss. 641-650). London: CiCe.

Rapporter

Andersson, E. (2015). Nya portar?: Ungas delaktighet i politiska beslutsprocesser på kommunal nivå. Stockholm, Sweden: Kulturdepartementet.
Andersson, E. (2014). Demokrati- och mångfaldsprojekt i Södra Ryd: Utegården Skogsmyran. Skövde: Högskolan i Skövde.