This page in English

Erik Andersson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303564

Rum: F3204

Erik Andersson

Om Erik Andersson

Erik Andersson är filosofie doktor och docent i pedagogik, legitimerad grund- och gymnasielärare samt i högre utbildning utnämnd till excellent lärare. Han har varit verksam som lärare i grundskolan, inom olika lärarutbildningsprogram, fristående kurser i pedagogik, magisterprogram i pedagogik samt inom högskolepedagogik och högskolepedagogisk utvecklingsenhet. Nu är han främst verksam inom lärarutbildningen.

Andersson har erfarenhet av undervisning, presentationer, uppdrag och utvecklingsprojekt i olika typer av sammanhang inom offentlig sektor och civilsamhället. Han har bland annat medverkat i utbildningsdagar och konferenser, högskolepedagogisk verksamhetsutveckling, kompetensutvecklingsinsatser, uppdragsutbildningar och skolutvecklingsprojekt i frågor om bland annat sociala medier, politiska samtal, värdegrund, fullföljda studier, delaktighet och bedömning. Andersson har medverkat i statliga, regionala och kommunala sammanhang i pedagogiska frågor om demokrati, politisk delaktighet och barn- och ungdomspolitik samt inom skolövergripande och forskningsbaserad skol- och undervisningsförbättring. Han har även medverkat inom olika sammanhang i föreningsidrotten och behandlat frågor om lärande, delaktighet, fostran, barnrättsfrågor, värdegrund, ledares och föräldrars påverkan på barn och ungdomars socialisation och lärande.

 

Forskningsintressen

Anderssons forskning handlar bland annat om barn och ungas politiska socialisation i olika (uttalat demokratiska) pedagogiska sammanhang (ex: idrott, skola, sociala medier, barn- och ungdomspolitik) samt om barn och ungas möjligheter och villkor för delaktighet och lärande. Det mer specifika intresset riktas mot socialisations- och delaktighetsprocesser ser ut och fungerar, om de pedagogiska situationer och sammanhang inom vilka barn och unga växer som politiska och demokratiska människor. 

Andersson bedriver skolforskning inom området skol- och undervisningsförbättring med särskilt fokus på pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande. Han bedriver även forskning kring utbildning och hållbar utveckling och hur "offentlig pedagogik" och "offentligt pedagogiskt ledarskap" kan bidra till att skapa hållbara samhällen. Teoretiskt influeras han av pragmatismens John Dewey samt agonismen genom två av dess företrädare, Hannah Arendt och Chantal Mouffe.

Andersson ingår i forskningsmiljön SMED (Studies in Meaning-making in Educational Discourses), forskningsgruppen ESERGO (Environmental and Sustainability Education Research Group Örebro) och ReShape (Research in sport, health and physical education) samt forskningsmiljön Utbildning & Demokrati.

 

Medverkan i media

 

2020

Studie om ledares och föräldrars agerande: "Blir påverkade av allt" (Skaraborgs Läns Allehanda)

Forskningsprojekt om föräldrars och ledares agerande inom ungdomsfotbollen (Skövde Nyheter)

 

2019

P4 Skaraborg, Sveriges Radio, 2019-07-16: live-intervju om forskningsprojektet fostran till rent spel och föräldrars beteenden under match med anledning av video och brev publicerat av Gothia cup: Så ska du agera som fotbollsåskådare

 

2016

Fostran till rent spel (SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland)

Rent spel (Skaraborgs Läns Allehanda)

Vuxnas beteende under matcher ska studeras (P4 Skaraborg, Sveriges Radio)

Start för viktig utbildning (Skaraborgs Läns Allehanda)

 

2015

Erik svarade på föräldrars frågor om barnens idrottande (P4 Skaraborg)

Demokratins utmaningar – fortbildningsdag i Sveriges riksdag (Sveriges riksdag)

Demokratiprojekt avslutades med korvgrillning (Skaraborgs Läns Allehanda)

Ny gård efter demokratiprojekt (Skövde Nyheter)

Ungdomar ska få mer att säga till om (Skövde Nyheter) 

Ökar ungas politiska inflytande (Skaraborg Läns Allehanda)

Debatt: Betyg från årskurs fyra (P4 Skaraborg)

1,4 miljoner till ungas inflytande i kommuner (MUCF)

 

2014

Delaktighet och jämlikt mottagande (Demokratiutredningen)

Twitter förändrar demokratin (Dagens nyheter)

Ungas politiska engagemang (Vetenskapsradion Forum, P1)

Sociala medier, ungdomar och politik (P4 Skaraborg, Sveriges Radio)

Pedagogik i fokus (Högskolan i Skövde)

Skövdebostäder startar demokratiprojekt i Ryd (Skaraborg Läns Allehanda)

Demokratiprojekt i Södra Ryd (TV4 Skaraborg)

Unga diskuterar miljön i Södra Ryd (P4 Skaraborg)

Barn ska lära ut demokrati (Skövde Nyheter)

Nytt samarbete i Södra Ryd (Skövdebostäder)

 

2013

Skippa läxor för en jämlik skola (Jönköpingsposten)

Är läxor onödiga? (Smålänningen)

Ta bort läxorna (Skövde Nyheter)

Svar på läsarnas frågor om läxor (Falköpings Tidning)

90-talisterna - på politisk flykt eller bara en förflyttning? (Göteborgs Fria Tidning)

Ungas politiska samtal växer i sociala medier (Lärarförbundet)

Ungdomar skapar utbildningssituationer (Skolporten)

 

2012

Fördomar och tyckanden förstör skoldebatten (Dagens Samhälle) 

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Andersson, E. (2020). A transactional and action-oriented methodological approach to young people's political socialisation. Education, Citizenship and Social Justice, 15 (3), 243-257.
Boström, M. , Andersson, E. , Berg, M. , Gustafsson, K. M. , Gustavsson, E. , Hysing, E. , Lidskog, R. , Löfmarck, E. & et al. (2018). Conditions for Transformative Learning for Sustainable Development: A Theoretical Review and Approach. Sustainability, 10 (12).
Hammerin, Z. , Andersson, E. & Maivorsdotter, N. (2018). Exploring student participation in teaching: An aspect of student health in school. International Journal of Educational Research, 92, 63-74.
Andersson, E. (2018). Young People’s Political Participation: A Public Pedagogy Challenge at the Municipal Level. Young - Nordic Journal of Youth Research, 26 (2), 179-195.
Andersson, E. & Öhman, J. (2017). Young people’s conversations about environmental and sustainability issues in social media. Environmental Education Research, 23 (4), 465-485.
Olson, M. , Edling, S. , Liljestrand, J. & Andersson, E. (2012). Är du mätbar nog, lilla vän?: Mätbarhetskultur, ICCS 2009 och ungdomars medborgarkompetens. Skola och samhälle.
Andersson, E. (2010). Stake in the political: Young people's condition for political socialization in social media. Politics, Culture and Socialization, 1 (4), 379-396.

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Andersson, E. (2018). Ungas politiska delaktighet som pedagogiskt förhållningssätt. I: Thomas Johansson och Emma Sorbring, Barn- och ungdomsvetenskap: Grundläggande perspektiv (ss. 163-177). Stockholm: Liber.
Andersson, E. (2015). Sociala medier och politiskt kontroversiella samtal i samhällsundervisningen. I: Ljunggren, Carsten; Unemar Öst, Ingrid och Englund, Tomas, Kontroversiella frågor : om kunskap och politik i samhällsundervisningen (ss. 77-94). Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Konferensbidrag

Andersson, E. (2019). A Referee Perspective on the Educational Practice of Youth Competitive Games: Referees, Parents and Coaches in Grassroots Soccer. Konferensbidrag vid European Conference for Education Research (ECER 2019), Hamburg, Germany, September 2-6, 2019.
Andersson, E. (2018). Political Socialisation In Competitive Games Of Grassroots Youth Soccer: Exploring Political Norms in Coaching Behavior. I: Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research? Political Landscapes in Physical Education and Sports Coaching. Konferensbidrag vid The European Conference on Educational Research, (ECER 2018), Bolzano, Italy, September 3-7, 2018.
Andersson, E. (2010). Irony in the Political: Young people's use of irony in a political text conversation in a net community. I: Peter Cunningham and Nathan Fretwell, Lifelong Learning and Active Citizenship Proceedings of the twelfth Conference of the Children's Identity and Citizenship in Europe Academic Network. Konferensbidrag vid Twelfth Conference of the Children's Identity and Citizenship in Europe Academic Network, Barcelona, Spain, 2010 (ss. 641-650). London: CiCe.

Rapporter

Andersson, E. (2015). Nya portar?: Ungas delaktighet i politiska beslutsprocesser på kommunal nivå. Stockholm, Sweden: Kulturdepartementet.
Andersson, E. (2014). Demokrati- och mångfaldsprojekt i Södra Ryd: Utegården Skogsmyran. Skövde: Högskolan i Skövde.