This page in English

Erika Qvist

Tjänstetitel: Administrativ samordnare Organisation: Universitetskansliet

E-post:

Telefon: 019 303737

Rum: E3218

Erika Qvist

Om Erika Qvist

Arbetsuppgifter

Erika Qvist är administrativ samordnare på Högskolepedagogiskt centrum. 

Bakgrund

Erika Qvist har arbetat vid universitetet sedan maj 2011. Hon började på rektors stab som samordnare för kompetensutveckling där en av många arbetsuppgifter var administration av de högskolepedagogiska kurserna. Efter bildandet av PIL-enheten (Nu Högskolepedagogiskt centrum) 1 juli 2013 har hon arbetat där på heltid. Under två år var Erika administratör på Lärarutbildningens kansli (LUK) där arbetade hon främst med administration inom Utländska lärares vidareutbildning - ULV och Snabbspåret för lärare och förskollärare men stöttade även programstudievägledningen vid behov.

Erika har en kandidatexamen i engelska och historia från Blekinge Tekniska Högskola (2006).

Hon har en bred och mångårig erfarenhet av administration i högskolesektorn bland annat som internationell koordinator vid Blekinge tekniska högskola, antagningshandläggare vid Göteborgs universitet samt som internationell koordinator vid Sahlgrenska Akademin.